Ανακοίνωση του κυρίου Κεσσόπουλου σχετικά με το ΥΕΠ

image
Σας ενημερώνουμε, ότι το ΥΕΠ «Πολιτικό Σύστημα» με τον κύριον Αλέξ. Κεσσόπουλο θα ξεκινήσει κανονικά την επόμενη Πέμπτη, 22 Φεβρουαρίου 2017, σύμφωνα με το πρόγραμμα.