Οργάνωση φοιτητικού κινήματος

Τρόπος οργάνωσης του φοιτητικού – σπουδαστικού κινήματος και εκλογές
Είναι κοινώς αποδεκτό πως το φοιτητικό κίνημα στη χώρα μας έχει μεταπολιτευτικά αποδειχθεί κατώτερο των περιστάσεων πολλές φορές αδυνατώντας να εκπληρώσει τους σκοπούς του και ταυτόχρονα χάνονταςτην αποστολή του μέσα στα Ιδρύματα.
Ως φοιτητική – σπουδαστική παράταξη στηρίζουμε την ισχυρή εκπροσώπηση στα όργανα διοίκησης των ιδρυμάτων ωστόσο η λειτουργία τους πρέπει να διασαφηνιστεί άμεσα. Δεν είναι δυνατόν στο όνομα μεμονωμένων περιπτώσεων να συκοφαντείται το φοιτητικό-σπουδαστικό κίνημα και να θεωρούνται οι παρατάξεις η βασική αιτία απαξίωσης του των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων
Για μας η διαφάνεια και η παραγωγή πολιτικής πρέπει να αποτελέσουν πυξίδες της νέας μεταρρύθμισης. Θέλουμε οι φοιτητικοί – σπουδαστικοί σύλλογοι να συνεχίσουν να αποτελούν τη συλλογική μορφή εκπροσώπησης έχοντας λόγο σε όλες τις μεγάλες ελληνικές και διεθνείς μεταρρυθμίσεις. Όμως, ουσιαστικά λόγω της ανευθυνότητας και της μισαλλοδοξίας ορισμένων παρατάξεων το κίνημα παραμένει δέσμιο σε καταστάσεις που καθόλου δεν μας τιμούν ως φοιτητές. Η Εθνική Φοιτητική Ένωση Ελλάδος (ΕΦΕΕ) και Εθνική Σπουδαστική Ένωση Ελλάδος βρίσκονται σε αδράνεια. Ενδεικτικά ΕΦΕΕ έχει να συγκλιθεί από το 1995 καθώς έκτοτε μερίδα των μελών του Κεντρικού της Συμβουλίου, αρνείται να προχωρήσει στη διεξαγωγή Πανσπουδαστικού Συνεδρίου.
Είναι γεγονός πως εφόσον εμείς οι ίδιοι οι φοιτητές-σπουδαστές αδυνατούμε να δώσουμε εσωτερικές λύσεις στα προβλήματα μας, το κίνημα θα παραμένει ακέφαλο δίνοντας έτσι ευκαιρία στις Κυβερνήσεις να αγνοούν τη φωνή μας χρησιμοποιώντας την ευκαιρία αυτή. Ως ΔΑΠ-ΝΔΦΚ προσπαθούμε με κάθε τρόπο να λειτουργήσουν ξανά όργανα και να πάψει η Ελλάδα να είναι από τις ελάχιστες χώρες της Ευρώπης που δεν έχει εκπρόσωπο στα διεθνή όργανα και τις συζητήσεις για την Παιδεία στη χώρα.
Τι συμβαίνει στην Ευρώπη
Σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και όχι μόνο, υφίσταται οργανωμένη παρουσία των φοιτητών, μέσω εθνικών ενώσεων. Ο ρόλος και οι αρμοδιότητες ποικίλουν. Ωστόσο γενικός κανόνας είναι πως οι φοιτητικές ενώσεις είναι ενεργές και αποτελούν τον επίσημο συνομιλητή της κάθε Κυβέρνησης για θέματα ανώτατης εκπαίδευσης.
Χαρακτηριστικά, μελετώντας τα συστήματα εκπροσώπησης μπορούμε να αναφέρουμε πως σε χώρες όπως η Σουηδία και η Φινλανδία οι φοιτητές έχουν ενεργό ρόλο στη διοίκηση και την αξιολόγηση του Ιδρύματος ενώ σε χώρες όπως η Γαλλία και η Πορτογαλία έχουν διακριτή πολιτική ταυτότητα λειτουργώντας ως συνδικάτα εκπροσώπησης των φοιτητικών αιτημάτων στην Κυβέρνηση και τους κοινωνικούς φορείς.
Συγκρίνοντας λοιπόν μπορούμε να πούμε πως το φοιτητικό και σπουδαστικό κίνημα σήμερα βρίσκεται σε συλλογική αδράνεια επιτρέποντας σε αρκετές μεμονωμένες δυνάμεις να δρουν εις βάρος του, δυσφημώντας το. Δημιουργείται έτσι στην κοινωνία μια στρεβλή εικόνα για το κύρος και την προσφορά των παρατάξεων που σε ελάχιστο βαθμό έχει σχέση με την πραγματικότητα.
ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ…
© Την άμεση ενεργοποίηση, έπειτα από διάλογο, της νομοθεσίας του κράτους για τη λειτουργία των φοιτητικών-σπουδαστικών συλλόγων χωρίς καμία έκπτωση και εξαίρεση. Ειδικότερα το Άρθρο 16 παρ. 5 του Συντάγματος αναφέρει μεταξύ άλλων:
«Ειδικός νόμος ορίζει όσα αφορούν τους φοιτητικούς συλλόγους και τη συμμετοχή των σπουδαστών d αυτούς».
Η διάταξη αυτή ουδέποτε ενεργοποιήθηκε στην πράξη και ητύχη της λειτουργίας των φοιτητικών – σπουδαστικών συλλόγων αφέθηκε στο εθιμικό δίκαιο με αποτέλεσμα να υπάρχουν ακόμη και σήμερα όργανα εκπροσώπησης των φοιτητών – σπουδαστών χωρίς καταστατικό.
Συνεπώς απαιτούμε από το Υπουργείο την έκδοση νόμου που θα υποχρεώνει τους φοιτητικούς – σπουδαστικούς συλλόγους που θέλουν να συνεχίσουν να συμμετέχουν στα όργανα διοίκησης του ιδρύματος να καταθέτουν στο Πρωτοδικείο καταστατικό που θα περιλαμβάνει συγκεκριμένες διατάξεις για την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη διαφάνεια. Κανένα ίδρυμα να μην κάνει αποδεκτό τον ορισμό εκπροσώπων των φοιτητών – σπουδαστών στα όργανα διοίκησης, που θα προέρχονται από συλλόγους που δεν θα έχουν συμμορφωθεί με αυτές τις διατάξεις.
«Η Ελλάδα είναι από τις ελάχιστες χώρες που δεν εκπροσωπούνται στα διεθνή όργανα
για τα θέματα Παιδείας λόγω μη λειτουργίας της ΕΦΕΕ.»
Έπειτα από την ουσιαστική αναγέννηση της λειτουργίας των συλλόγων με τον τρόπο που αναφέρουμε παραπάνω θα είναι αναγκαία η σύσταση νέου τριτοβάθμιου κεντρικού οργάνου εκπροσώπησης των φοιτητών και αντίστοιχα σπουδαστών (σημερινή ΕΦΕΕ/ ΕΣΕΕ) που θα αναλάβει μέσω προπαρασκευαστικής επιτροπής να προχωρήσει σε καταστατικό ιδρυτικό Συνέδριο της νέων ενώσεων ώστε να οριστούν η δομή, οι διαδικασίες και οι κανονισμοί λειτουργίας των οργάνων της με προσωποπαγή εκπροσώπηση σε όλα τα όργανα και όλους τους βαθμούς.
ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ…
Ύπαρξη τριών βαθμίδων εκπροσώπησης:
α. Φοιτητικός – Σπουδαστικός Σύλλογος Τμήματος ή Ιδρύματος ανάλογα μετο μέγεθος και την υφιστάμενη παράδοση που επικρατείσήμερα.
β. Δευτεροβάθμιο όργανο εκπροσώπησης κάθε πόλης σε περιπτώσεις που υπάρχουν περισσότερα από ένα Ιδρύματα της ίδιας φοιτητικής Ένωσης. Σε περιπτώσεις πόλεων που υπάρχει μόνο ένα ακαδημαϊκό ίδρυμα προτείνεται η δημιουργία ενιαίου συλλόγου φοιτητών και αντίστοιχα σπουδαστών, όπου αυτό δεν υπάρχει σήμερα.
γ. Τριτοβάθμια Ένωση εκπροσώπησης όλων των φοιτητικών – σπουδαστικών συλλόγων της χώρας.
Είναι αδιανόητο οι Έλληνες φοιτητές – σπουδαστές να μην έχουν εκπρόσωπο στα διεθνή όργανα και τις ευρωπαϊκές συζητήσεις για θέματα ανώτατης εκπαίδευσης εξ’ αιτίας της μη ύπαρξης ενεργής ένωσης, τη στιγμή που η συντριπτική πλειονότητα των χωρών της Ευρώπης εκπροσωπούνται.
Θ Διεξαγωγή φοιτητικών – σπουδαστικών εκλογών ανά διετία με ενδιάμεση διεξαγωγή Πανσπουδαστικού Συνεδρίου των νέων ενώσεων που θα προκύψουν. Με
τον τρόπο αυτό θα δίνεται η δυνατότητα στις παρατάξεις να παράγουν ουσιαστική πολιτική για την ανώτατη εκπαίδευση και να μένουν αφοσιωμένες στο ρόλο τους. Ο χρόνος που θα μεσολαβεί θα χρησιμοποιείται για τη διεξαγωγή του Συνεδρίου της νέας πανελλήνιας ένωσης συλλόγων που θα προκύψει (πρ. ΕΦΕΕ/ΕΣΕΕ) και μέσα από το οποίο θα εκλέγεται το Κεντρικό Συμβούλιο και θα χαράσσονται οι προτεραιότητες του κινήματος. Οι εκπρόσωποι των φοιτητών – σπουδαστών πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ορίζουν νέους εκπροσώπους στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους.
© Διεξαγωγή των φοιτητικών – σπουδαστικών εκλογών με την παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου. Είναι αδιανόητο να μην μπορούν να υπάρχουν σήμερα κοινά αποτελέσματα. Για να διασφαλιστεί λοιπόν η διαφάνεια των αποτελεσμάτων και η εγκυρότητα των διαδικασιών προτείνουμε την ύπαρξη δικαστικού αντιπροσώπου. Δεν αποτελεί τιμή για νέους ανθρώπους και μελλοντικούς επιστήμονες να μην μπορούν να συμφωνήσουν σε αυτονόητα πράγματα.
© Ίδρυση συλλόγων μεταπτυχιακών φοιτητών, στις περιπτώσεις όπου αυτοί δεν υπάρχουν. Είναι χαρακτηριστικό πως σε πολλές των περιπτώσεων οι μεταπτυχιακοί φοιτητές δεν εκπροσωπούνται επειδή δεν υπάρχουν συλλογικά όργανα παρά το γεγονός ότι ο νόμος ορίζει να εκπροσωπούνται οι μεταπτυχιακοίφοιτητές στα όργανα διοίκησης.
Εκπροσώπηση φοιτητών – σπουδαστών στα όργανα διοίκησης των ιδρυμάτων
Πρόταση μας είναι να διατηρηθεί το ίδιο καθεστώς εκπροσώπησης των φοιτητών-σπουδαστών σε όλα τα όργανα διοίκησης του εκπαιδευτικού ιδρύματος (Πρυτανεία / Προεδρία ΤΕΙ, Σύγκλητο / Συμβούλιο, Πρυτανικό Συμβούλιο / Συμβούλιο ΤΕΙ, κλπ). Με αυτόν τοντρόπο θα συνεχίσει να εφαρμόζεται επαρκώς η αναλογική εκπροσώπηση του φοιτητικού -σπουδαστικού συλλόγου στα όργανα του ιδρύματος επιτρέποντας τον επαρκή έλεγχο και την παραγωγή εποικοδομητικώνπροτάσεωνγιατο καλό του ιδρύματος.

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Blog στο WordPress.com.

ΠΑΝΩ ↑

Αρέσει σε %d bloggers: