Τρόπος Εισαγωγής στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση

Είναι πλέον κοινή διαπίστωση πως το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας και ο τρόπος εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι ξεπερασμένα στη σημερινή εποχή. Οι μαθητές καλούνται να ανταπεξέλθουν σε ένα ρυθμό σπουδών που όμοιος του δεν υπάρχει διεθνώς και παράλληλα να κατορθώσουν να ανταποκριθούν στα ερεθίσματα της ηλικίαςτους.
Το Λύκειο εγκλωβίζει έναν τεράστιο, σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρώπης, αριθμό νέων ανθρώπων και τον οδηγεί κατά μονοσήμαντο τρόπο στην ανώτατη εκπαίδευση προκειμένου να έχουν μία αμφισβητούμενη πλέον επαγγελματική αποκατάσταση. Οι απαρχαιωμένες εκπαιδευτικές αντιλήψεις αλλά κυρίως η διστακτικότητα για ριζικές αλλαγές της Πολιτείας έχουν μετατρέψει έναν χώρο γνώσης σε ένα διαρκές εξεταστικό κέντρο που υπάρχει για τυπικούς λόγους ενώ το φαινόμενο της παραπαιδείας είναι πλέον ανεξέλεγκτο.
Την ίδια στιγμή που συμβαίνουν αυτά, είναι χαρακτηριστικό πως οι ακαδημαϊκοί εκφράζουν τις ανησυχίες τους για το περιεχόμενο της υπερσυσσωρευμένης στο Λύκειο γνώσης που τελικά διαμορφώνει «μαθητές – παπαγάλους» αλλά σε καμία περίπτωση δεν αναπτύσσει την κριτική ικανότητα που απαιτείται. Πέρα όμως από τις ποιοτικές ενστάσεις που θέτουν τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, είναι γεγονός πως σε πολλές περιπτώσεις ο αριθμός των εισακτέων στα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ είναι στις περισσότερες περιπτώσεις ανασταλτικός παράγοντας για την κατανόηση της παρεχόμενης γνώσης αλλά και της ίδιας της διδασκαλίας στα ασφυκτικά γεμάτα αμφιθέατρα.
Ταυτόχρονα τα κοινωνικά στερεότυπα και η αντίληψη που πλέον έχει καταρριφθεί στην πράξη πως το ακαδημαϊκό ίδρυμα είναι διαβατήριο για τη σίγουρη και καλώς αμειβόμενη εργασία έχουν δημιουργήσει κορεσμό σε μια ομάδα επαγγελμάτων καθιστώντας άλλα κυρίως τεχνικά περιζήτητα. Όλα αυτά πρέπει για μας να συνυπολογιστούν στη δημιουργία ενός νέου συστήματος εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το οποίο θα απορροφά εκείνους που πραγματικά το επιθυμούν και στα γνωστικά αντικείμενα που πραγματικά τους ενδιαφέρει.
ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ…
Με την ολοκλήρωση του Γυμνασίου να αποφασίζει ο μαθητής αν θα ακολουθήσει ακαδημαϊκή εκπαίδευση ή τεχνική εκπαίδευση και κατάρτιση.
© Τεχνική Εκπαίδευση και Κατάρτιση
Στην περίπτωση που ακολουθήσει τεχνική εκπαίδευση και κατάρτιση να εισάγεται άνευ εξετάσεων σε ειδικά διαμορφωμένες τεχνικές σχολές που θα αντικαταστήσουν κάθε μορφή τεχνικής εκπαίδευσης στη χώρα και η οποία δεν εντάσσεται σε ακαδημαϊκό ίδρυμα. Ουσιαστικά ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, Δημόσια ΙΕΚ και σχολές του ΟΑΕΔ θα συγχωνευθούν σε μια ενιαία Τεχνική Σχολή που μετά από 3ετή παρακολούθηση θα απονέμει τίτλο τεχνικού επαγγέλματος που δεναπαιτείακαδημαϊκή Εκπαίδευση.
Με τον τρόπο αυτό δίνεται το κίνητρο της αμεσότερης επαγγελματικής αποκατάστασης σε νέους και νέες που δεν επιθυμούν να ενταχθούν στο ακαδημαϊκό σύστημα και θα έχουν όλοι σαφή, προκαθορισμένα και ξεκάθαρα επαγγελματικά δικαιώματα ισότιμα με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
© Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση
Όσοι ακολουθήσουν την ακαδημαϊκή εκπαίδευση θα εντάσσονται στο Λύκειο όπου μετά από διετή φοίτηση θα λαμβάνουν το δίπλωμα ικανότητας τους, το οποίο θα αντικαταστήσει το σημερινό απολυτήριο και θα συμπεριλαμβάνει τους βαθμούς των μαθημάτων, τυχόν εξαιρετικές τους ικανότητες, βαθμούς εργασιών κλπ.
Η σημερινή Τρίτη λυκείου μετατρέπεται σε προπαρασκευαστικό έτος όπου με ευθύνη του Συμβουλίου Εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση* θα γίνεται διδασκαλία ανά τομείς γνωστικών αντικειμένων (ανθρωπιστικών, υγείας, τεχνολογικών και θετικών, οικονομικών & διοίκησης, νομικών και κοινωνικών, πολυτεχνικών). Κάθε μαθητής θα επιλέγει συγκεκριμένο τομέα παρακολούθησης και θα έχει την υποχρέωση να εξεταστεί στα τέσσερα (4) μαθήματα που αυτός προβλέπει, (πχ. Τομέας Υγείας: Έκθεση, Μαθηματικά, Χημεία, Βιολογία)
Η διδασκαλία του προπαρασκευαστικού έτους θα γίνεται στις υπάρχουσες σχολικές μονάδες από καθηγητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
*Το Συμβούλιο Εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση θα απαρτίζεται από μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας και εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης υπό την Προεδρεία ατόμου που θα ορίζει ανεξάρτητος φορέας πχ η Ακαδημία Αθηνών.
© Το επόμενο βήμα απαιτεί την έκδοση των ανωτέρω βαθμών επίδοσης, των οποίων ο μέσος όρος θα αποδώσει το γενικό βαθμό πρόσβασης. Εφόσον ο μαθητής θα γνωρίζει τις επιδόσεις του θα έχει δικαίωμα να υποβάλει το φάκελο υποψηφιότητάς του απευθείας στα Τμήματα που τον ενδιαφέρουν.
Για όσα Τμήματα απαιτείται η εξέταση ειδικού μαθήματος πχ Ξένη Γλώσσα, Σχέδιο, Αρμονία κλπ, οι μαθητές θα εξετάζονται στο επιπλέον αυτό μάθημα, του οποίου η επίδοση θα συνυπολογίζεται στο Γενικό Βαθμό Πρόσβασης.
© Τα Τμήματα είναι υποχρεωμένα να διεξάγουν εξέταση σε ένα εισαγωγικό μάθημα που αυτά ορίζουν του οποίου ο βαθμός θα συνυπολογίζεται στηντελική αξιολόγηση του μαθητή.
Για ομοειδή Τμήματα πχ Νομικά Τμήματα Αθήνας, Θεσσαλονίκης Κομοτηνής το μάθημα, η ύλη και τα θέματα πάνω στα οποία θα εξεταστούν οι υποψήφιοι θα είναι κοινά σε όλη την Ελλάδα επιτρέποντας έτσι στους υποψηφίους να δηλώσουν περισσότερα του ενός ομοειδή Τμήματα πραγματοποιώντας όμως μια μόνο εξέταση.
© Τέλος, το Συμβούλιο Εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση θα εκδίδει τον τελικό βαθμό επίδοσης του κάθε μαθητή συνυπολογίζοντας όλες τις ανωτέρω επιδόσεις στα τρία στάδια.
Συνεπώς,
Τελικός Βαθμός Επίδοσης = 0.1 χ το βαθμό του διπλώματος ικανότητας + 0.7 χ βαθμός πρόσβασης + 0.2 χ βαθμό εισαγωγικού μαθήματος.
© Μετά την ανακοίνωση των τελικών Βαθμών Επίδοσης από το Συμβούλιο Εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για όλους τους μαθητές, τα Τμήματα κατατάσσουν τους υποψηφίους τους αναλόγως και προσφέρουν τις θέσεις. Σε περίπτωση άρνησης από κάποιον υποψήφιο, προσφέρεται η θέση αυτόματα στον επόμενο.
Ο αριθμός των εισακτέων ανά Τμήμα ορίζεται στην λήξη της προηγούμενης ακαδημαϊκής χρονιάς από τα ίδια και μόνο Τμήματα και κοινοποιείται στο Συμβούλιο Εισαγωγής προς ενημέρωση των μαθητώντου προπαρασκευαστικού έτους.
Απεμπλοκή συγκεκριμένων Σχολών από τις Εισαγωγικές Εξετάσεις
Παράλληλα, προτείνουμε την απεμπλοκή από τη διαδικασία εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των τουριστικών και άλλων συναφών επαγγελμάτων. Προτείνουμε στη θέση των σημερινών ομοειδών Τμημάτων, να δημιουργηθεί Εθνική Σχολή Τουριστικών και Συναφών Επαγγελμάτων στην οποία θα ενταχθούν όλες οι σημερινές κρατικές δομές προκειμένου να υπάρχει ενιαία και υψηλού επιπέδου κατάρτιση γύρω από θέματα που άπτονται της μεγαλύτερης βιομηχανίας της χώρας μας. Η εισαγωγή σε αυτές τις Σχολές να πραγματοποιείται με ξεχωριστές εισιτήριες εξετάσεις. Όμοιο μοντέλο μπορεί να δημιουργηθεί και σε Σχολές και Τμήματα Καλών Τεχνών (Θεάτρου, Κινηματογράφου, Μουσικών Σπουδών κλπ).
«τα Τμήματα πρέπει να καθορίζουν τον αριθμό των εισακτέων που δέχονται»

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Δημιουργήστε ένα δωρεάν ιστότοπο ή ιστολόγιο στο WordPress.com.

ΠΑΝΩ ↑

Αρέσει σε %d bloggers: