Σπουδές

Οργάνωση Σπουδών

Το ΝΕΟ Πρόγραμμα Σπουδών, που ψήφισε η Συνέλευση του Τμήματος στην 153η/10-06-2016 συνεδρίασή της, θα ΕΦΑΡΜΟΣΘΕΙ από το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 και θα αφορά όλους τους φοιτητές/τριες.

Οι σπουδές ολοκληρώνονται σε οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Η επιτυχής ολοκλήρωσή τους οδηγεί στην απόκτηση πτυχίου Πολιτικής Επιστήμης, για το οποίο απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε σαράντα τέσσερα (44) πλέον αυτοτελή εξαμηνιαία μαθήματα, ως εξής:

Α) δέκα οκτώ (18) υποχρεωτικά μαθήματα (ΥΠΟ),

Β) τέσσερα (4) υποχρεωτικά μαθήματα ξένης γλώσσας,

Γ) δύο (2) μαθήματα είναι ελεύθερης επιλογής από τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΕΠ),

Δ) είκοσι (20) υποχρεωτικά μαθήματα επιλογής, εκ των οποίων έξι (6) σεμινάρια (YΕΣ) και τα υπόλοιπα δέκα τέσσερα (14) είναι παραδόσεις (ΥΕΠ).

Ε) Η εκπόνηση πτυχιακής εργασίας είναι προαιρετική. Η ολοκλήρωση της πτυχιακής εργασίας ισοδυναμεί με δυο (2) μαθήματα ΥΕΣ, τα οποία αφαιρούνται από το συνολικό αριθμό ΥΕΣ που απαιτείται για τη λήψη του πτυχίου.

Στην αρχή του ακαδημαϊκού έτους προσδιορίζονται επακριβώς τα προσφερόμενα ανά εξάμηνο (χειμερινό και εαρινό) μαθήματα. Στην αρχή κάθε εξαμήνου, και σε προθεσμία που ορίζεται, πρέπει κάθε φοιτητής/τρια να κάνει δήλωση μαθημάτων μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Students Web. Η κατανομή των μαθημάτων ανά εξάμηνο έχει ως εξής:

image.jpeg

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η κατανομή των μαθημάτων στα εξάμηνα σπουδών είναι υποχρεωτική για τους φοιτητές/τριες.

Αν ένας/μια φοιτητής/τρια δεν καταθέσει δήλωση στην αρχή του εξαμήνου, τότε θεωρείται ότι δεν θα παρακολουθήσει μαθήματα και συνεπώς δεν έχει δικαίωμα να αποκτήσει τα διδακτικά συγγράμματα που διανέμονται ούτε να συμμετάσχει στις εξετάσεις του εν λόγω εξαμήνου και της επαναληπτικής εξεταστικής του Σεπτέμβρη.

Πρόγραμμα Σπουδών έως το ακαδημαικό έτος 2015-6:

Οι σπουδές ολοκληρώνονται σε οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Η επιτυχής ολοκλήρωσή τους οδηγεί στην απόκτηση πτυχίου Πολιτικής Επιστήμης, για το οποίο απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε 48 αυτοτελή εξαμηνιαία μαθήματα, ήτοι: 44 μαθήματα στην Πολιτική Επιστήμη και συναφή αντικείμενα.

Για τους φοιτητές/τριες που έχουν εισαχθεί από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 και μετά, ισχύουν τα εξής:

Από το σύνολο των μαθημάτων που απαιτούνται για την απόκτηση πτυχίου:

  • Α) δέκα οκτώ (18) μαθήματα είναι υποχρεωτικά (ΥΠΟ),
  • Β) τέσσερα (4) μαθήματα είναι υποχρεωτικά ξένης γλώσσας,
  • Γ) δύο (2) μαθήματα είναι ελεύθερης επιλογής από τα τμήματα του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΕΠ),
  • Δ) είκοσι τέσσερα (24) μαθήματα είναι υποχρεωτικά επιλογής, εκ των οποίων οκτώ (8) είναι σεμινάρια (YΕΣ) και τα υπόλοιπα δέκα έξι (16) είναι παραδόσεις (ΥΕΠ)
  • Ε) η εκπόνηση πτυχιακής εργασίας είναι προαιρετική. Η ολοκλήρωση της πτυχιακής εργασίας ισοδυναμεί με δυο (2) μαθήματα ΥΕΣ, τα οποία αφαιρούνται από το συνολικό αριθμό ΥΕΣ που απαιτείται για τη λήψη του πτυχίου.

Στην αρχή του ακαδημαϊκού έτους προσδιορίζονται επακριβώς τα προσφερόμενα ανά εξάμηνο (χειμερινό και εαρινό) μαθήματα. Στην αρχή κάθε εξαμήνου, και σε προθεσμία που ορίζεται, πρέπει κάθε φοιτητής/τρια να κάνει δήλωση μαθημάτων μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Students Web.

image

Τα ΥΕΣ δεν μετατρέπονται σε ΥΕΠ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η κατανομή των μαθημάτων στα εξάμηνα σπουδών είναι υποχρεωτική για τους φοιτητές/τριες.

Αν ένας/μια φοιτητής/τρια δεν καταθέσει δήλωση στην αρχή του εξαμήνου, τότε θεωρείται ότι δεν θα παρακολουθήσει μαθήματα και συνεπώς δεν έχει δικαίωμα να αποκτήσει τα διδακτικά συγγράμματα που διανέμονται ούτε να συμμετάσχει στις εξετάσεις του εν λόγω εξαμήνου και της επαναληπτικής εξεταστικής του Σεπτέμβρη

Για τους φοιτητές/τριες που έχουν εισαχθεί από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 και μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 ισχύουν τα εξής:

Από το σύνολο των μαθημάτων που απαιτούνται για την απόκτηση πτυχίου:

  • Α) 17 μαθήματα είναι υποχρεωτικά (ΥΠΟ),
  • Β) σε αυτά προστίθενται 4 μαθήματα ξένης γλώσσας,
  • Γ) 3 μαθήματα μπορεί να είναι ελεύθερης επιλογής από τα τμήματα του Πανεπιστημίου Κρήτης [Οι 2 ΕΛΕ μπορεί να αντικατασταθούν με 2 ΥΕΣ, πέραν των 8 υποχρεωτικών ΥΕΣ]
  • Δ) 24 μαθήματα είναι υποχρεωτικά επιλογής, εκ των οποίων 8 είναι σεμινάρια (YΕΣ) και τα υπόλοιπα 16 είναι παραδόσεις (ΥΕΠ)
  • Ε) η εκπόνηση πτυχιακής εργασίας είναι προαιρετική. Η ολοκλήρωση της πτυχιακής εργασίας ισοδυναμεί με δυο μαθήματα ΥΕΣ τα οποία αφαιρούνται από το συνολικό αριθμό ΥΕΣ που απαιτείται για τη λήψη του πτυχίου.

Στην αρχή του ακαδημαϊκού έτους προσδιορίζονται επακριβώς τα προσφερόμενα ανά εξάμηνο (χειμερινό και εαρινό) μαθήματα. Στην αρχή κάθε εξαμήνου, και σε προθεσμία που ορίζεται, πρέπει κάθε φοιτητής/τρια να κάνει δήλωση μαθημάτων μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Students Web. Η κατανομή των μαθημάτων ανά εξάμηνο έχει ως εξής:

image

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα και με την αρ.: 142/4-3-2015 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος, για τους φοιτητές/τριες που εισήχθησαν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 έως και το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014, από το σύνολο των 10 ΥΕΣ τα 2 ΥΕΣ μπορούν να τα αντικαταστήσουν με 2 ΕΛΕ είτε στο 3ο έτος φοίτησης ή στο 4ο έτος φοίτησης είτε σε μεγαλύτερο έτος φοίτησης.

Επίσης, τα ΥΕΣ δεν μετατρέπονται σε ΥΕΠ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η κατανομή των μαθημάτων στα εξάμηνα σπουδών είναι υποχρεωτική για τους φοιτητές/τριες.

Αν ένας/μια φοιτητής/τρια δεν καταθέσει δήλωση στην αρχή του εξαμήνου, τότε θεωρείται ότι δεν θα παρακολουθήσει μαθήματα και συνεπώς δεν έχει δικαίωμα να αποκτήσει τα διδακτικά συγγράμματα που διανέμονται ούτε να συμμετάσχει στις εξετάσεις του εν λόγω εξαμήνου και της επαναληπτικής εξεταστικής του Σεπτέμβρη.

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: