ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΗΜ/ΝΙΑ

ΩΡΑ

ΜΑΘΗΜΑ

ΔΙΔΑΣΚΩΝ

ΑΙΘΟΥΣΑ

Δευτέρα

31/08/09

17:30 – 20:30

Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη Ι –

Εσωτερικές Παράμετροι (ΥΠΟ Α΄)

Γράβαρης Δ.

Αμφ. Στ. Αλεξανδρόπουλου

Τρίτη

01/09/09

14:30 – 17:30

Δημόσιες Πολιτικές Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΥΕΠ) Παπαδάκης Ν.

ΣΚΕ

17:30 – 20:30

Ποιοτικές Μέθοδοι στις Κοινωνικές Επιστήμες (ΥΠΟ) Παπαδάκης Ν.

ΣΚΕ & Β1-26

Τετάρτη

02/09/09

11:30 – 14:30

Πολιτική Οικονομία (ΥΕΠ) Γράβαρης Δ.

Αμφ. Στ. Αλεξανδρόπουλου

Πέμπτη

03/09/09

8:30 – 11:30

Θεωρίες Δημοκρατίας (ΥΕΠ) Αγγελής Ν.

ΠΕ (προφορικά)

11:30 – 14:30

Πολιτική Θεωρία Ι (ΥΠΟ) Αγγελής Ν.

ΠΕ (προφορικά)

Παρασκευή

04/9/09

8:30 – 11:30

Κράτος & Κρατικές Πολιτικές

(ΥΠΟ Δ΄)

Γράβαρης Δ.

Αμφ. Στ. Αλεξανδρόπουλου

Δευτέρα

07/09/09

14:30 – 17:30

Πολιτικά Κόμματα (ΥΠΟ Δ’) Παπαβλασόπουλος Ευθ.

Β1-26 & Β1-29

16:00 – 18:00

Γερμανία: Πολιτικό Σύστημα & Διεθνής Φυσιογνωμία (ΥΕΠ) Στεργίου Α.

Γραφείο διδάσκοντα

Η Εξέλιξη της Διεθνούς Πολιτικής από το 1945 έως σήμερα (ΥΕΠ)

17:30 – 20:30

Ζητήματα Ελληνικής Πολιτικής (ΥΕΣ) Παπαβλασόπουλος Ευθ.

ΠΕ (προφορικά)

Τρίτη

08/09/09

8:30 – 11:30

Όψεις Πολιτικοθεσμικού Εκσυγχρονισμού: Πολιτικά κόμματα στο μεσοπόλεμο (ΥΕΠ) Παπαβλασόπουλος Ευθ.

Αμφ. Στ. Αλεξανδρόπουλου

11:30 – 14:30

Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη ΙΙ – Διεθνείς Παράμετροι (ΥΠΟ Β΄) Στεργίου Α.

Δ3

14:30 – 17:30

Ειδικά Θέματα Πολιτικής Κοινωνιολογίας (ΥΕΣ) Παπαβλασόπουλος Ευθ.

ΠΕ (προφορικά)

Τετάρτη

09/09/09

11:30 – 14:30

Ευρωπαϊκή Ιστορία Νεωτέρων Χρόνων (ΥΠΟ Α΄) Στεργίου Α.

Αμφ. Στ. Αλεξανδρόπουλου

Πέμπτη 10/09/09

10:00 – 12:00

Πολιτική Θεωρία ΙΙΙ (ΥΠΟ Γ’)

Από Α έως Λ

Γκιούρας Αθ.

ΠΕ (προφορικά)

11:30 – 14:30

Η Ευρώπη και ο Σύγχρονος Κόσμος (ΥΕΠ) Ξενάκης Δ.

Δ1-Α

14:30 – 17:30

Ευρωμεσογειακές Σχέσεις (ΥΕΠ) Ξενάκης Δ.

Δ1-Α

17:30 – 20:30

Σύγχρονα Ζητήματα Διεθνών Σχέσεων (ΥΕΣ) & Ευρωπαϊκή και Μεσογειακή Ασφάλεια (ΥΕΣ) Ξενάκης Δ.

ΠΕ (προφορικά)

Παρασκευή

11/9/09

10:00 – 12:00

Πολιτική Θεωρία ΙΙΙ (ΥΠΟ Γ’)

Από Μ έως Ω

Γκιούρας Αθ.

ΠΕ (προφορικά)

17:30 – 20:30

Το Πολιτικό Σύστημα της ΕΕ (ΥΠΟ Β’) Μενδρινού Μ.

Δ1-Α

Δευτέρα

14/9/09

11:30 – 14:30

Συλλογική Δράση και Πολιτική Μεταβολή (ΥΠΟ Γ΄) Χιωτάκης Στ.

Β1-29

14:30 – 17:30

Αγγλικά για Πολιτικούς Επιστήμονες Α΄ Χειλά Μ.

Δ2-Γ

17:30 – 20:30

Αγγλικά για Πολιτικούς Επιστήμονες Γ΄ Χειλά Μ.

Β1-29

Τρίτη

15/09/09

8:30 – 11:30

Αγγλικά για Πολιτικούς Επιστήμονες Β΄ Χειλά Μ.

Δ2-Γ

11:30 – 14:30

Αγγλικά για Πολιτικούς Επιστήμονες Δ’ Χειλά Μ.

Δ2-Γ

Τα Ελληνικά Πολιτικά Κόμματα μετά τη Μεταπολίτευση (ΥΕΠ) Βερναρδάκης Χρ.

ΠΕ (προφορικά)

14:30 – 17:30

Πολιτική Θεωρία ΙΙ (ΥΠΟ Β’) Κοτρόγιαννος Δ.

Δ2-Γ

Πολιτικό Σύστημα & Εκλογές στις χώρες της Νότιας Ευρώπης (ΥΕΠ) Βερναρδάκης Χρ.

ΠΕ (προφορικά)

Τέταρτη

16/09/09

11:30 – 14:30

Εισαγωγή στη Συγκριτική Πολιτική Ανάλυση  (ΥΠΟ Β΄) Βερναρδάκης Χρ.

ΠΕ (προφορικά)

14:30 – 17:30

Ειδικά Θέματα Κρατικών Πολιτικών (ΥΕΣ) Αλεξόπουλος Ν.

Δ1-Α

Πολιτική Θεωρία ΙV (ΥΠΟ Δ΄) Χρυσοχόου Δ.

Αμφ. Στ. Αλεξανδρόπουλου

17:30 – 20:30

Εισαγωγή στη Μεθοδολογία της Πολιτικής Επιστήμης (ΥΠΟ Α’) Αλεξόπουλος Ν.

Β1-26 & Β1- 29Α

Πέμπτη 17/09/09

8:30 – 11:30

Περιγραφική Στατιστική (ΥΠΟ Β’) Δαφέρμος Β.

Β1-26 & Β1-29Α

11:30 – 14:30

Θεωρία Παιγνίων για Πολιτικούς Επιστήμονες (ΥΕΠ) Αλεξόπουλος Ν.

Δ1-Α

Ειδικά Θέματα Ελληνικής Ιστορίας (ΥΕΠ) Καλαντζής Γ.

ΠΕ (προφορικά)

14:30 – 17:30

Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΥΕΠ) Αλεξόπουλος Ν.

ΠΕ2 (προφορικά)

Μειονότητες και Ελληνική Πολιτική (ΥΕΠ) Καλαντζής Γ.

ΠΕ (προφορικά)

17:30 – 20:30

Στατιστικές Διαδικασίες με τη χρήση του SPSS (ΥΕΣ) Δαφέρμος Β.

Εργαστήριο Τμήματος

Παρασκευή

18/09/09

8:30 – 11:30

Επαγωγική Στατιστική (ΥΕΠ) Δαφέρμος Β.

Εργαστήριο Τμήματος

11:30 – 14:30

Πολιτική Επικοινωνία (ΥΕΠ) Αρανίτου Β.

Δ2-Γ

Ομάδες Συμφερόντων (ΥΠΟ Γ’) Λάβδας Κ.

ΣΚΕ

11:30 – 17:00

Εισαγωγή στην Ελληνική Πολιτική (ΥΠΟ Α’) Μαυρομούστακου Η.

Γραφείο διδάσκουσας (προφορικά)

14:30 – 17:30

Οργάνωση Εργασίας και Εργασιακές Σχέσεις (ΥΕΠ) Αρανίτου Β.

Δ2-Γ

17:30 – 20:30

Πολιτική Κοινωνιολογία: Οικονομικές Προϋποθέσεις της Δημοκρατίας (ΥΕΠ) Αρανίτου Β.

Δ2-Γ

Advertisements

Δημιουργήστε ένα δωρεάν ιστότοπο ή ιστολόγιο στο WordPress.com.

ΠΑΝΩ ↑