Ανακοίνωση του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης

Σας ενημερώνουμε οτι το ΥΠΟ Ευρωπαικη Ιστορία Νεοτέρων Χρόνων που διδάσκει ο κ.Στεργίου δεν θα πραγματοποιηθεί τη Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2009,διότι ο διδάσκων βρίσκεται στο εξωτερικό.

Advertisements

Ανακοίνωση για την ακαδημαϊκή λειτουργία του Πανεπιστημίου Κρήτης κατά τις βουλευτικές εκλογές 2009

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Κρήτης, για τη διευκόλυνση της μετακίνησης των εκλογέων φοιτητών για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος, αποφασίζει και εγκρίνει την αναστολή της διεξαγωγής των μαθημάτων στα ακαδημαϊκά Τμήματα των Σχολών του Πανεπιστημίου, από την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου έως και την Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2009.

Ανακοίνωση απο την Φοιτητική Μέριμνα(10/09/09)

Δικαιολογητικά για Δωρεάν Σίτηση – Στέγαση στους πρωτοετείς Φοιτητές του Πανεπιστημίου Κρήτης για το ακαδημαϊκό έτος 2009 – 2010

1. Αίτηση και Υπεύθηνη δήλωση(δίδονται από την υπηρεσία)
2. Δύο (2) φωτογραφίες του υποψηφίου
3. Βεβαίωση Σπουδών της Γραμματείας του Τμήματος
4. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
5. Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης
από αρμόδια Δημοτική ή Κοινοτική Αρχή για την σύνθεση της οικογένειας του υποψηφίου.
6. Φωτοαντίγραφο Εκκαθαριστικού Σημειώματος της Εφορίας οικον. έτους 2009. Σε περίπτωση που αυτό δεν έχει έρθει, φωτοαντίγραφο Εκκαθαριστικού Σημειώματος της Εφορίας οικον. έτους 2008. Για τους Κύπρίους φοιτητές απαιτείται βεβαίωση προσόδων από το Υπουργείο Οικονομικών.

Επίσης:
Βεβαίωση αδελφών φοιτητών/σπουδαστών/στρατιωτών, εφόσον υπάρχουν, Ληξιαρχική Πράξη θανάτου γονέα, Διαζευκτήριο, Πιστοποιητικό Αναπηρίας γονέα ή φοιτητή, Βεβαίωση αρ΄μόδιων υπηρεσιών σε περιπτώσεις σεισμοπαθών, κτ.λ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όσον αφορά στη σίτηση, θα εξηπηρετηθούν όλοι οι φοιτητές οι οποίοι θα υποβάλουν αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά και το συνολικό οικογενειακό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει τις 65.000 ευρώ.

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά θα κατατίθενται στις ημερομηνίες εγγραφής που έχει καθορίσει το ΥΠ.ΠΕ.Π.Θ. (16 έως 30 Σεπτεμβρίου 2009) στο Τμήμα φοιτητικής Μέριμνας (κτίριο Β2) της Πανεπιστημιούπολης  Ρεθύμνου.
Πληροφορίες κ. Αθ. Αναγνωστάκη-Λεντζάκη, τηλ.: 28310 – 77729 και φάξ: 28310 – 77738

Εκπρόθεσμες και με ελλιπή δικαιολογητικά αιτήσεις δε θα παραλαμβάνονται.

Ανακοινώσεις του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης

 • Ύλη μαθήματος : Το πολιτικό σύστημα στην Ευρώπη
  Εξάμηνο Β΄
  Μαρία Μενδρινού

Τα θέματα των εξετάσεων και του Ιουνίου του 2009 και του Σεπτεμβρίου το 2009 θα αντληθούν από τις θεματικές του μαθήματος που διδάχθηκαν κατά την περίοδο του Εαρινού εξαμήνου που καλύπτονται από τα προτεινόμενα συγγράμματα.

Θεματικές ύλης εξέτασης:

 1. Αφετηρίες Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, διακρατικές συνεργασίες και δυναμικές μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.
 2. Τα στοιχεία της ίδρυσης και της εξέλιξης των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης .
 3. Οι διευρύνσεις της ΕΚ και τις ΕΕ.
 4. Κύριες θεωρητικές Προσεγγίσεις της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης .
 5. Τα κύρια όργανα της ΕΕ: Ρόλος, αρμοδιότητες, λειτουργία.
 6. Θεσμικό πλαίσιο, διοργανικές σχέσεις και το πολιτικό σύστημα της ΕΕ.
 7. Τύποι δευτερογενούς δικαίου της ΕΕ.
 8. Διαδικασίες συγκρότησης των επιμέρους ευρωπαϊκών οργάνων και αλλαγές τους.
 9. Πόλος διαφορετικών επιπέδων ανάλυσης στην ΕΕ: υπερεθνικό, εθνικό και υποεθνικό/τοπικό επίπεδο.
 10. Από την συνθήκη του Παρισιού μέχρι την συνθήκη της Λισαβόνας.
 11. Οι αναθεωρήσεις της συνθήκης της Ρώμης μέχρι σήμερα και το περιεχόμενο τους.
 12. Διαδικασίες λήψης αποφάσεων στην ΕΚ.
 13. Διαδικασίες εφαρμογής και υλοποίησης των ευρωπαϊκών πολιτικών.
 14. Κύριες πολιτικές της ΕΕ: τελωνιακή ένωση, κοινή γεωργική πολιτική, ενιαία αγορά, κοινή εξωτερική πολιτική, και πολιτική ασφάλειας.

Ανακοινώσεις του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης

 • Ύλη  Εξετάσεων για Αγγλικά Β΄

  Εξεταστέα ύλη αποτελεί όλο το βιβλίο English for Political Scientists : Political

Interaction.

Η εξέταση θα περιλαμβάνει :

1)Απόσπασμα κειμένου για μετάφραση από τα δέκα κείμενα  του Section A που έχουμε μεταφράσει. Προς αποφυγήν παπαγαλίας, θα έχουν γίνει μικροαλλαγές, π.χ. μπορεί να λείπει μία πρόταση από το κείμενο του βιβλίου κ.λπ.
2)True or False
3)Section C
4)Section D
Στο Section D οι ασκήσεις μπορεί να διαφοροποιούνται από αυτές του βιβλίου, επομένως θα πρέπει να μελετήσετε την θεωρεία.

 • Ύλη Εξετάσεων για Αγγλικά Δ΄

Εξεταστέα ύλη αποτελεί όλο το βιβλίο English for Political Scientists: Texts and Subtexts.

Η εξέταση θα περιλαμβάνει :

1)Μετάφραση

2)Ερωτήσεις κατανόησης πάνω στο κείμενο της μετάφρασης. Οι απαντήσεις θα βασίζονται σε ό,τι έχουμε πει στην τάξη καθώς και στα σχόλια που περιέχει το βιβλίο για κάθε κείμενο.

3)Άσκηση από το Part two η οποία θα βασίζεται στη θεωρία του βιβλίου.

Στην ενότητα της μετάφρασης περιλαμβάνονται τα παρακάτω κείμενα:

1)George H.W Bush: Operation Desert Storm

2) The Conservative Party Manifesto

3) The new Labor Party Manifesto

4) The Liberal Democrat Manifesto

5) Thomas Jefferson: Declaration of Independence

6) Fransis Fukuyama:The End of History

7)Jk Galbraith:The affluent society

8) Noam Chomsky: Political discourse and the Propaganda System

9) Blair to defy anti-war protest

 • Κοφτερά μυαλά παίρνουν στροφές για το καλό της φύσης

Πανελλήνιος φοιτητικός διαγωνισμός δημιουργίας καινοτόμου λογισμικού με θέμα τη ψηφιακή προστασία του περιβάλλοντος.

Συμμετοχές έως 31 Οκτωβρίου 2009

Περισσότερες πληροφορίες:www.ksirafia.gr και στο 801 11 88 388

 • Ελληνική Εταιρία Ανάλυσης Δεδομένων

Συνδιοργανώνουν :Πανεπιστήμιο Μακεδονίας,Πανεπιστήμιο Κρήτης

Πανελλήνιο Συνέδριο Ανάλυσης Δεδομένων με διεθνή συμμετοχή.

10,11,12 Σεπτεμβρίου 2009
Πανεπιστήμιο Κρήτης-Πανεπιστημιούπολη Γάλλου

ΡΕΘΥΜΝΟ

Ανακοινώσεις του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης

 • Οι εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών/τριών θα γίνονται καθημερινά από 16 έως 30 Σεπτεμβρίου 2009 κατά τις ώρες 10:00 πμ – 12:00 μμ στην αίθουσα συνεδριάσεων του τμήματος.

Από την Γραμματεία

 • Ανακοινώνεται στους φοιτητές ότι το μάθημα «Πολιτική Θεωρία І» υπάρχουν σημειώσεις του διδάσκοντα κ. Ν. Αγγελή στο βιβλιοπωλείο Κλαψινάκη στη διάθεση των φοιτητών για φωτοτυπίες.

Από την Γραμματεία

 • «ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ»

Ανακοινώνεται στους φοιτητές και στις φοιτήτριες που έχουν εγγραφεί στο Υποχρεωτικό Μάθημα του Δ΄ εξαμήνου «Κράτος και Κρατικές πολιτικές» ότι η εξεταστέα ύλη διαμορφώνεται ως εξής:

 1. Για όσους και για όσες έχουν επιλέξει ως σύγγραμμα το βιβλίο του Ian Gough, η Πολιτική Οικονομία του Κοινωνικού Κράτους, η εξεταστέα ύλη είναι ολόκληρο το βιβλίο.
 2. Για όσους και όσες έχουν επιλέξει ως σύγγραμμα το βιβλίο του Δ. Καράγιωργα , Δημόσια Οικονομική (Δύο Τόμοι ) η εξεταστέα ύλη είναι:
  [1] Από τον πρώτο τόμο τα κεφάλαια 1, 3, 10, 11 και 12
  [2] Από τον δεύτερο τόμο τα κεφάλαια 1, 3, 7, 8, 5 και 16

 • Παρακαλούνται οι πρωτοετείς φοιτητές του Ακαδημαϊκού έτους 2008-2009 να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος κατά τις ώρες εξυπηρέτησης των φοιτητών για να παραλάβουν τον Οδηγό Σπουδών.

Από την Γραμματεία

 • Προς όλους τους φοιτητές

Ενημερώνουμε τους φοιτητές ότι για τις παρακάτω διαδικασίες έχει ορισθεί το ακόλουθο πρόγραμμα:

Λήψη φωτογραφίας      Τρίτη και Παρασκευή    10:00 – 13:00

Παραλαβή ταυτότητας Τρίτη και Παρασκευή    10:00 – 13:00

Παραλαβή κωδικών       Τρίτη και Παρασκευή    10:00 – 13:00

 • Ενημερώνουμε τους φοιτητές που παρακολούθησαν τα σεμινάρια της Βικελαίας  Δημοτικής Βιβλιοθήκης ότι μπορούν να παραλαμβάνουν τις βεβαιώσεις συμμετοχής τους από την Γραμματεία κατά τις ώρες εξυπηρέτησης του κοινού.
 • ΥΕΠ «Ειδικά θέματα ελληνικής ιστορίας»
  Εξεταστέα ύλη

  Α. Ο αγώνας της Ανεξαρτησίας 1821-1831
  Β. Ο Μακεδονικός αγώνας και η εξέλιξη του Μακεδονικού Ζητήματος μέχρι το 1945
  Γ. Οι βαλκανικοί Πόλεμοι
  Δ. Ο εθνικός διχασμός και οι εκστρατεία για την απελευθέρωση της Μικράς Ασίας
  Ε. Ο πόλεμος του 1940-1941
  Στ. Η αντίσταση και ο εμφύλιος πόλεμος
  Ζ. Το Κυπριακό έως το 1974

Blog στο WordPress.com.

ΠΑΝΩ ↑