Νέο προσωρινό πρόγραμμα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009-2010

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ 08.30-11.30 Πολιτική Θεωρία ΙV: Διεθνής Θεωρία

Δ’ ΥΠΟ ΠΟΘΠ 136

Δ. Ξενάκης Β1-29
11.30-14.30 Δημόσιες Πολιτικές Εκπαίδευσης και Κατάρτισης  ΥΕΠ ΔΕΚΠ402 Ν. Παπαδάκης Δ2-Γ
Πολιτική, Ηθική και Δίκαιο

ΥΕΣ ΠΗΔΠ503

Ν. Αγγελής ΠΕ
Δικαιώματα και Μετανάστευση

ΥΕΠ ΔΜΕΠ411

Μ. Βλαχάδη Β1-29
14:30-17:30 Πολιτικές Ενσωμάτωσης

ΥΕΣ ΕΝΣΠ398

Ν. Παπαδάκης Β1-29
Ειδικά Θέματα Μεταναστευτικής Πολιτικής

ΥΕΣ ΕΥΜΠ505

Μ. Βλαχάδη ΠΕ
Πολιτική Θεωρία του Φιλελευθερισμού

ΥΕΠ ΠΘΦΠ233

Ν. Αγγελής Β1-26

17:30-20:30

Περιγραφική Στατιστική

ΥΠΟ ΠΕΡΠ140

Β. Δαφέρμος Αμφ. Στ. Αλεξανδρόπου-λου
Το Πολιτικό Σύστημα των Η.Π.Α.

ΥΕΠ ΠΟΣΠ239

Κ. Λάβδας Δ2-Γ
ΤΡΙΤΗ 8:30-11:30 Περιγραφική Στατιστική

ΥΠΟ ΠΕΡΠ140

Β. Δαφέρμος Εργαστήριο Τμήματος
14:30-17:30 Πολιτική Θεωρία ΙΙ ΥΠΟ ΠΟΘΠ134 Δ. Κοτρόγιαννος Δ2-Γ
Ειδικά Θέματα Πολιτικής Θεωρίας: Hegel

ΥΕΣ ΠΘΕΠ367

Θ. Νουτσόπουλος ΠΕ
17:30-20:30 Το Πολιτικό Σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Β’ΥΠΟ ΠΣΕΠ139

Μ. Μενδρινού Β1-29
Ειδικά Θέματα στην Κοινωνική Θεωρία – Karl Marx και Max Weber

ΥΕΣ ΚΘΕΠ358

Θ. Γκιούρας ΠΕ
Πολιτικές Επικοινωνίας των Ομάδων Εκπροσώπησης Συμφερόντων

ΥΕΣ ΠΕΟΠ366

Β. Αρανίτου Β1-15
Όψεις πολιτικοθεσμικού εκσυγχρονισμού

ΥΕΠ ΟΨΕΠ299

Ε. Παπαβλασόπουλος Δ2-Γ
Κράτος και Κρατικές Πολιτικές

Δ’ΥΠΟ ΚΡΠΠ132

Η. Γεωργαντάς Δ3-7Α
ΤΕΤΑΡΤΗ 8:30-11:30 Κοινωνία και Οικονομία. Θεωρίες και πρότυπα οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης ΥΕΠ ΟΙΚΠ407 Β. Αρανίτου Δ2-Β
Εισαγωγή στη Συγκριτική Πολιτική Αναλυση

Β’ ΥΠΟ ΣΠΑΠ129

Μ. Μενδρινού Β1-29
Θεσμοί και ΜΜΕ

ΥΕΣ ΘΜΜΠ376

Η. Μαυρομούστακου ΣΚΕ
11:30-14:30 Πολιτικά Κόμματα

Δ’ ΥΠΟ ΠΚΟΠ126

Ε. Παπαβλασόπουλος Β1-29
14:30-17:30 Αγγλικά για Πολιτικούς Επιστήμονες Β’

Β’ ΥΠΟ ΑΓΓΠ020

Μ. Χειλά Β1-29
17:30-20:30 Θεωρία Παιγνίων για Πολιτικούς Επιστήμονες

ΥΕΠ ΠΑΙΠ272

Ν. Αλεξόπουλος Β1-29
Κράτος και Ρύθμιση

ΥΕΣ ΚΡΥΠ353

Η. Γεωργαντάς ΠΕ
Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη ΙΙ – Διεθνείς Παράμετροι

Β’ΥΠΟ ΠΟΕΠ101

Α. Στεργίου Δ3
ΠΕΜΠΤΗ

8:30-11:30

Πολιτική Οικονομία και Θεωρία της Πολιτικής   ΥΕΠ ΠΟΛΠ273 Θ. Νουτσόπουλος Β1-29
Αγγλικά για Πολιτικούς Επιστήμονες Δ’

Δ’ ΥΠΟ ΑΓΓΠ040

Μ. Χειλά Δ3-7Α
11.30-14.30 Πανεπιστήμιο και Εξουσία

ΥΕΣ ΠΕΞΠ394

Θ. Γκιούρας ΠΕ
Οι Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΥΕΠ ΠΕΕΠ245

Ν. Αλεξόπουλος Β1-26
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8:30-11:30 Ειδικά Θέματα στη Θεωρία του Κράτους

ΥΕΣ ΘΕΚΠ357

Δ. Γράβαρης ΠΕ
11:30-14:30 Θέματα Πολιτικής Ηγεσίας

ΥΕΣ ΗΓΕΠ399

Σ. Χιωτάκης Β1-29
17.30-20.30 Ευρωμεσογειακές Σχέσεις

ΥΕΠ ΕΥΣΠ253

Δ. Ξενάκης Β1-29
Advertisements

Ανακοίνωση

Το ΥΕΣ <<Θέματα Πολιτικής Ηγεσίας>> με τον κ. Χιωτάκη δεν θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 26/02/2010 λόγω του συνεδρίου που διοργανώνει το τμήμα και καλούνται όλοι οι φοιτητές να το παρακολουθήσουν.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Όσοι επιθυμούν να αναλάβουν για πρώτη φορά πτυχιακή εργασία κατά το εαρινό εξάμηνο θα πρέπει να προσκομίσουν στη Γραμματεία το έντυπο δήλωσης της πτυχιακής εργασίας, συμπληρωμένο με τον τίτλο της εργασίας και υπογεγραμμένο από τον επιβλέποντα, το αργότερο έως την Παρασκευή 19 Μαρτίου 2010.

Όσοι φοιτητές είχαν αναλάβει πτυχιακή εργασία κατά το χειμερινό εξάμηνο και επιθυμούν να την εγκαταλείψουν θα πρέπει να προσκομίσουν στη Γραμματεία το σχετικό έντυπο παραίτησης από την πτυχιακή εργασία, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 12 Μαρτίου 2009.

Οι υπόλοιποι φοιτητές/τριες που είχαν αναλάβει πτυχιακή εργασία κατά το χειμερινό εξάμηνο και επιθυμούν να την συνεχίσουν δεν χρειάζεται να προσκομίσουν άλλο έντυπο.

Υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με απόφαση της 90ης/5-11-2008 Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος, οι φοιτητές/τριες μπορούν να αναλάβουν την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας εφόσον δεν οφείλουν παραπάνω από ένα (1) υποχρεωτικά μαθήματα.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ

Ενημερώνουμε τους φοιτητές και φοιτήτριες 2ου εξαμήνου ότι έχουν ως μέγιστο όριο δήλωσης 7 μαθήματα.

Στο δεύτερο εξάμηνο προσφέρονται πέντε Υποχρεωτικά μαθήματα και ένα μάθημα ξένης γλώσσας, τα οποία θα πρέπει να συμπεριλάβουν κανονικά στη δήλωση μαθημάτων.

Το 7ο μάθημα θα πρέπει να είναι μάθημα ελεύθερης επιλογής, δηλαδή μάθημα προσφερόμενο από άλλο τμήμα του πανεπιστημίου. Στους πρωτοετείς φοιτητές δεν παρέχεται η δυνατότητα να δηλώσουν ως μάθημα ελεύθερης επιλογής κάποιο από τα προσφερόμενα ΥΕΠ του Τμήματος.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Οι δηλώσεις των μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο θα υποβληθούν στο διάστημα από 25 Φεβρουαρίου έως 7 Μαρτίου 2010. Η υποβολή των δηλώσεων θα γίνεται μόνο ηλεκτρονικώς μέσω της εφαρμογής του Students Web (https://student.cc.uoc.gr).

Παράλληλα με τη δήλωση επιλογής μαθημάτων πρέπει να υποβάλλεται και η δήλωση επιλογής συγγραμμάτων.

Για να γίνει η δήλωση επιλογής συγγραμμάτων πρέπει οι φοιτητές/τριες να έχουν υποβάλει πρώτα τη δήλωση επιλογής μαθημάτων.

Οι οδηγίες για τη νέα χρήση της δήλωσης συγγραμμάτων υπάρχουν αναρτημένες στην αρχική σελίδα (login page) του Students Web.

Σε περίπτωση που οι φοιτητές/τριες αντιμετωπίσουν κάποιο πρόβλημα στην εφαρμογή θα μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος ή στο Εργαστήριο Η/Υ (κα Τσακιράκη) στο τηλέφωνο 2831077511.

Ενημερώνουμε τους φοιτητές/τριες ότι το εργαστήριο του Τμήματος θα είναι ανοικτό για τις δηλώσεις καθημερινά κατά τις ώρες 9:00 – 14:00, εκτός Τρίτης, κατά τις ώρες 8:30 – 11:30.

Επίσης, υπενθυμίζουμε ότι για να επιλέξετε στη δήλωση σας ένα μάθημα ελεύθερης επιλογής από άλλο Τμήμα του Πανεπιστημίου ακολουθήστε τα εξής βήματα:

  1. Επιλέξτε «Προσθήκη» για να εμφανιστεί η λίστα των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος.
  2. Πάνω δεξιά εμφανίζεται η υπερσύνδεση Ομάδες. Πατώντας πάνω στο link εμφανίζεται η λίστα με τα προσφερόμενα μαθήματα των υπόλοιπων τμημάτων του παν/μιου.
  3. Τσεκάρετε τα μαθήματα που θέλετε να προσθέσετε και πατάτε «Εισαγωγή στη δήλωση».
  4. Για να επιστρέψετε στη λίστα με τα μαθήματα του προγράμματος του Τμήματος πατήστε το link μαθήματα που βρίσκεται πάνω δεξιά.
  5. Τσεκάρετε τα μαθήματα που θέλετε να προσθέσετε.
  6. Πατήστε το πλήκτρο «Αποστολή» για να αποστείλετε τη δήλωση σας στη Γραμματεία.

Σημείωση: Οι φοιτητές/τριες πρέπει να επιλέξουν σύγγραμμα και για τα μαθήματα ελεύθερης επιλογής.

ThessISMUN

Μία καλή ευκαιρία για όλους μας να συμμετέχουμε σε ένα διεθνές μοντέλο προσομοίωσης του ΟΗΕ το οποίο διεξάγετε στην Θεσσαλονίκη από 7 έως 11 Απριλίου 2010.

Οι εγγραφές λήγουν στις 28 Φεβρουαρίου του 2010

Για περισσότερες πληροφορίες:  http://www.thessismun.org/2010/

Ανακοίνωση

Όσοι φοιτητές έχουν συμπληρώσει τον απαιτούμενο αριθμό μαθημάτων για την απόκτηση του πτυχίου τους και θέλουν να συμμετάσχουν στην ορκωμοσία που θα πραγματοποιηθεί στις 17 Μαρτίου 2010 θα πρέπει να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος, το αργότερο μέχρι τις 4/03/2010, σχετική αίτηση συμμετοχής.

Παρακαλούμε για την τήρηση της προθεσμίας.

Ρέθυμνο, 22/2/2010

Από τη Γραμματεία

Ανακοίνωση

Ανακοινώνεται στους φοιτητές και στις φοιτήτριες του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης ότι οι συναντήσεις για το σεμινάριο « Ειδικά θέματα στη Θεωρία του Κράτους » θα ξεκινήσουν την Παρασκευή 5 Μαρτίου 2010 και ώρα 08:30-11:30 στην αίθουσα ΠΕ. αντί της Παρασκευής 25 Φεβρουαρίου 2010 λόγω συμμετοχής του διδάσκοντα σε επιστημονικό διήμερο. Για την αναπλήρωση αυτής της συνάντησης θα εκδοθεί νέα ανακοίνωση.

Υπεύθυνος μαθήματος

Διονύσης Ν. Γράβαρης

Ανακοίνωση

Οι παραδόσεις για το μάθημα : « Εισαγωγή στην πολιτική Επιστήμη  II – Διεθνής παράμετροι » με τον κ. Α. Στεργίου θα ξεκινήσουν για το εαρινό εξάμηνο 2009- 2010 την Τετάρτη 3 Μαρτίου 2010. Αναπλήρωση για το μάθημα που αναβλήθηκε στις 24/02/2010 θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 4/03/2010 και ώρα 11:30- 20:30 στην αίθουσα Β1-29 Α.

Από την γραμματεία του τμήματος

Δημιουργήστε ένα δωρεάν ιστότοπο ή ιστολόγιο στο WordPress.com.

ΠΑΝΩ ↑