Ανακοίνωση για την εμβόλιμη εξεταστική Φεβρουαρίου 2013!!

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ∆ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013

Ενημερώνουμε τους φοιτητές που βρίσκονται στο 9ο ή και μεγαλύτερο εξάμηνο της φοίτησής τους ότι μπορούν να επανεξεταστούν σε όλα τα μαθήματα του Εαρινού Εξαμήνου 2011-12 που οφείλουν για τη λήψη του πτυχίου τους, εκτός από αυτά τα μαθήματα που έχουν προσφερθεί κατά την τρέχουσα εξεταστική περίοδο Ιανουαρίου 2013 (χειμερινού εξαμήνου 2012- 13).

Η Γραμματεία θα δέχεται τις αιτήσεις των φοιτητών με τα προς εξέταση μαθήματα στο e-mail της Γραμματείας gkoukouraki@uoc.gr (Γεωργία Κουκουράκη) από σήμερα έως και την ∆ευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013.

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν από το Σάββατο 9 Φεβρουαρίου έως και την Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2013 και το ακριβές πρόγραμμα θα αναρτηθεί στο site του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης την Τρίτη 5 Φεβρουαρίου 2013.

Ενημερώνουμε τους φοιτητές ότι θα έχουν ακριβώς την ίδια δυνατότητα και στην εξεταστική του Ιουνίου 2013.

Από τη Γραμματεία Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης

Advertisements

Ανακοίνωση Αναφορικά με την Ανανέωση Δωρεάν Σίτισης

ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ

ΜΟΝΟ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΗΔΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012 – 2013
ΝΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΤΟΥΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΑΝΑΝΕΩΘΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥΣ
ΣΤΗ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012 – 2013

ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 28/1/2013 ΚΑΙ ΕΞΗΣ
10:00  –  14:00  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

ΑΠΟ ΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

Υποτροφίες σε Έλληνες για σπουδές σε Πανεπιστήμια της Σαουδικής Αραβίας

Η Βασιλική Πρεσβεία της Σαουδικής Αραβίας στην Αθήνα ανακοίνωσε τη χορήγηση 10 υποτροφιών σε Έλληνες για σπουδές σε Σαουδαραβικά πανεπιστήμια. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλήσουν πληροφορίες αποκλειστικά από τις συνημμένες σελίδες και από τους αναφερόμενους σ’ αυτές συνδέσμους των πανεπιστημίων.

Bασικές προϋποθέσεις για χορήγηση υποτροφιών στους μη Σαουδάραβες στα Πανεπιστήμια της Σαουδικής Αραβίας:
1. Ισχύουν οι ίδιες προϋποθέσεις για χορήγηση υποτροφιών στους Σαουδάραβες που φοιτούν στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.
2. Όσον αφορά στους ξένους φοιτητές, πρέπει να λάβουν υπόψη τους τα εξής:
Α. Η ηλικία τους να μην είναι μικρότερη των δεκαεπτά (17) ετών και να μην ξεπερνάει τα εικοσιπέντε (25) έτη για τους φοιτητές σε πανεπιστήμια και στο κέντρο εκμάθησης της Αραβικής γλώσσας ή σε παρόμοια κέντρα, και τα τριάντα (30) έτη για μεταπτυχιακό δίπλωμα (Master) και τα τριάντα πέντε (35) έτη για το διδακτορικό. Το συμβούλιο του κάθε εκπαιδευτικού ιδρύματος έχει τη διακριτική ευχέρεια να κάνει εξαίρεση στο όριο ηλικίας.
Β. Να υπάρχει έγκριση από την κυβέρνηση της χώρας του φοιτητή για τη φοίτησή του σε σαουδαραβικά πανεπιστήμια. Αυτό ισχύει για τις χώρες που απαιτούν το ίδιο για τους Σαουδάραβες φοιτητές στις χώρες αυτές.
Γ. Ο φοιτητής δεν θα πρέπει να έχει λάβει στο παρελθόν άλλη υποτροφία από εκπαιδευτικά ιδρύματα της Σαουδικής Αραβίας.
Δ. Να είναι επικυρωμένα τα πιστοποιητικά και τα διάφορα έγγραφα που απαιτούνται, από τις αρμόδιες αρχές που υποδεικνύονται από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα.
Ε. Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου.
Στ. Ο ενδιαφερόμενος να μην έχει αποβληθεί στο παρελθόν από σαουδαραβικό εκπαιδευτικό ίδρυμα.
Η. Οι φοιτήτριες πρέπει να συνοδεύονται από MUHRIM που είτε να είναι υπότροφος, είτε να διαμένει νόμιμα στη Σαουδική Αραβία είτε να έχει γίνει δεκτός από εργοδότη Σαουδάραβα που έχει ανάγκη των υπηρεσιών του.
Θ. Να περάσει από ιατρικές εξετάσεις που καθορίζονται από τους κανονισμούς.
Ι. Είναι στη διακριτική ευχέρεια του κάθε εκπαιδευτικού ιδρύματος να απαιτήσει συστατική επιστολή από όργανα ή οργανισμούς ή προσωπικότητες, που ορίζονται από το ίδιο το ίδρυμα.
3. Τα προνόμια των υποτροφιών:
α. Υγειονομική περίθαλψη για τον ίδιο και τα μέλη της οικογένειάς
του (στην περίπτωση που μένουν μαζί του)
β. Πληρωμή δύο (2) μηνιαίων δόσεων πριν την επίσημη έναρξη της
υποτροφίας για τα έξοδα της προετοιμασίας.
γ. Πληρωμή τριών (3) μηνιαίων δόσεων επιπλέον μετά τη λήξη της
υποτροφίας για τα έξοδα της αποφοίτησης και της μεταφοράς
βιβλίων.
δ. Όλα τα προνόμια που απολαμβάνουν οι συμφοιτητές του στο
εκπαιδευτικό ίδρυμα.
ε. Εξασφάλιση γευμάτων σε μειωμένες τιμές.
στ. Εξασφάλιση της κατάλληλης στέγασης και της επιστημονικής,
κοινωνικής, μορφωτικής κι εκπαιδευτικής φροντίδας.
ζ. Παροχή εισιτηρίων που προβλέπονται στους κανονισμούς
λειτουργία του εκπαιδευτικού ιδρύματος.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες των πανεπιστημίων που είναι οι εξής:
1 http://uqu.edu.sa
2 http://www.iu.edu.sa
3 http://www.imamu.edu.sa
4 http://ksu.edu.sa
5 http://www.kau.edu.sa
6 http://www.kfupm.edu.sa
7 http://www.kfu.edu.sa
8 http://portal.kku.edu.sa
9 http://www.qu.edu.sa
10 http://www.taibahu.edu.sa
11 http://www.tu.edu.sa
12 http://www.uoh.edu.sa
13 http://www.jazanu.edu.sa
14 http://www.ju.edu.sa
15 http://portal.bu.edu.sa
16 http://www.ut.edu.sa
17 http://www.nu.edu.sa
18 http://www.nbu.sa
19 http://www.pnu.edu.sa
20 http://ud.edu.sa
21 http://ku.edu.sa
22 http://su.edu.sa
23 http://mu.edu.sa

Σε εκκρεμότητα τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης, δηλώνει ο υπουργός Παιδείας.ΔΕΙΤΕ!

Είχαν συνταχθεί και προωθηθεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας σχέδια προεδρικών Διαταγμάτων  για τον καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων ειδικοτήτων ΤΕΙ, μεταξύ των οποίων και του τμήματος Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων. Ωμως μετά την απόφαση του ΣτΕ ότι ορισμένα από τα θέματα που περιλαμβάνονται στα εν λόγω σχέδια Π.Δ. δε ρυθμίζονται από την υπάρχουσα νομοθεσία, τα σχέδια αυτά βρίσκονται σε εκκρεμότητα.
Τα παραπάνω αναφέρει έγγραφο του υπουργού Παιδείας Κ. Αρβανιτόπουλου , που διαβιβάστηκε στη Βουλή.
Ο κ.  υπουργός διαβεβαιώνει ότι το υπουργείο θα επανεξετάσει την έκδοση των Προεδρικών Διαταγμάτων , για τον καθορισμό επαγγελματικών δικαιωμάτων των τμημάτων που εκκρεμούν.

Αναγνωρισμένες Μεταπτυχιακές Σπουδές από Απόσταση

Από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας ανακοινώθηκαν τα εξής:
Ολοκληρώνεται η υποβολή των αιτήσεων εαρινού εξαμήνου, όσων ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν τα αναγνωρισμένα από τον ΔΟΑΤΑΠ Μεταπτυχιακά εξ Αποστάσεως στις Επιστήμες της Αγωγής και στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων (Μ.Β.Α.) καθώς και κάποιο από τα 30 Προπτυχιακά Προγράμματα με φυσική παρουσία, που προσφέρει στην ελληνική γλώσσα το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.
Τα Μεταπτυχιακά προγράμματα υλοποιούνται από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας με τη μέθοδο της διδασκαλίας και μάθησης εξ αποστάσεως, έχουν διάρκεια από ένα έως τέσσερα έτη (ανάλογα με την ευχέρεια χρόνου του σπουδαστή) και δίνουν την ευκαιρία υψηλής ποιότητας επιμόρφωσης στον τόπο μόνιμης διαμονής των υποψηφίων (Ελλάδα), χωρίς να απαιτείται η συστηματική φυσική παρουσία στην παραδοσιακή αίθουσα διδασκαλίας και χωρίς να τροποποιούνται οι καθημερινές τους δραστηριότητες.

Για όλους τους εξ’ Ελλάδος ενδιαφερόμενους προσφέρονται υποτροφίες από 35% – 50% στα δίδακτρα. Η έναρξη του εαρινού εξαμήνου θα γίνει στις 4 Φεβρουαρίου και λόγω του περιορισμένου αριθμού των θέσεων θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας. Οι εγγραφές γίνονται ηλεκτρονικά και όσοι  ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επισκεφθούν την ειδική ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου http://www.unic-greece.gr ή να απευθυνθούν στα τηλέφωνα του Γραφείου Ελλάδος  801 1000 709.
Μεταπτυχιακά Προγράμματα εξ Αποστάσεως
•    Διοίκηση Επιχειρήσεων (Μ.Β.Α.)
•    Επιστήμες Αγωγής: Εκπαιδευτική Ηγεσία και Διοίκηση
•    Επιστήμες Αγωγής: Ειδική Εκπαίδευση
•    Επιστήμες Αγωγής: Θεωρία, Πρακτική και Αξιολόγηση Διδασκαλίας
•    Επιστήμες Αγωγής: Διδακτική των Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών
•    Επιστήμες Αγωγής: Εκπαιδευτική Τεχνολογία
•    Σχολική/Εκπαιδευτική Ψυχολογία

Τα ίδια προγράμματα προσφέρονται και με φυσική παρουσία στην έδρα του Πανεπιστημίου στη Λευκωσίας και πέραν αυτών, προσφέρονται επίσης με ευέλικτο τρόπο παρακολούθησης και Διδακτορικά Προγράμματα στους αντίστοιχους προς τους παραπάνω τομείς.

Πλεονεκτήματα αποφοίτων Πανεπιστημίων – ΤΕΙ
Πέραν των εξειδικευμένων γνώσεων που αποκτούν οι σπουδαστές ανά θεματική ενότητα σε περιζήτητες κατευθύνσεις των επιστημών της Αγωγής και της  Διοίκησης, έχουν και τα παρακάτω συγκριτικό πλεονεκτήματα:
Α) για τα Μεταπτυχιακά στις Επιστήμες της Αγωγής και την Εκπαιδευτική Ψυχολογία:
•     Δύο χρόνια προϋπηρεσία στους διορισμένους εκπαιδευτικούς (μόνιμους και αναπληρωτές) και τη συνεπακόλουθη μισθολογική τους αναβάθμιση.
•    Τέσσερα μόρια προσαύξηση τόσο στην αξιολόγηση των υποψηφίων Διευθυντών Σχολείων όσο και των Σχολικών Συμβούλων
•    Παιδαγωγική επάρκεια σε αδιόριστους εκπαιδευτικούς
•    Προσαύξηση κατά 2,5 στα μόρια, όσων συμμετάσχουν στον ΑΣΕΠ Εκπαιδευτικών
•    Μοριοδότηση στην επικείμενη αξιολόγηση εκπαιδευτικών
•    Ένταξη στους πίνακες ειδικής αγωγής και πρόταξη στους πίνακες ΣΜΕΑΕ (ισχύει για όσους επιλέξουν την κατεύθυνση «Ειδική εκπαίδευση» ή «Σχολική Ψυχολογία»)
Β) για το  Μ.Β.Α.:
•    Πλεονέκτημα εξειδίκευσης όσων κατέχουν ή διεκδικούν θέση στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα
•    Μοριοδότηση στην επικείμενη αξιολόγηση στελεχών του Δημοσίου Τομέα
•    Μοριοδότηση με 200 μόρια στους διαγωνισμούς ΑΣΕΠ για οικονομοδιοικητικές θέσεις
•    Αναβάθμιση θέσης (τάξης) όσων είναι ήδη ενταγμένοι στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Ο.Π.Ε.)
•    Δυνατότητα ένταξης στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Ο.Π.Ε.) όσων δεν είναι ενταγμένοι (αφορά σε πτυχιούχους ΤΕΙ σχετικών ειδικοτήτων ή πτυχιούχους Πανεπιστημίων μη σχετικών ειδικοτήτων που εργάζονται σε συναφείς τομείς)

Νέα καινοτομία απο την ΔΑΠ-ΝΔΦΚ για την φοιτητική εκπροσώπηση!

Η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Πολιτικής Επιστήμης αλλάζει τα δεδομένα στην εκπροσώπηση φοιτητών και στον τρόπο έκφρασης του μέσου φοιτητή στα του Πανεπιστημίου.

Όπως έχει ειπωθεί και στο παρελθόν οι νέες τεχνολογίες είναι εργαλείο πολύ χρήσιμο στις μέρες μας, φροντίζουμε λοιπόν να το εκμεταλλευτούμε σωστά για άμεση και έγκυρη ενημέρωση και όχι μόνο!

Αυτός είναι και ο λόγος που η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ΠΕ αποφάσισε να λειτουργήσει τον διαδικτυακό τόπο kaneprotasi.wordpress.comμέσα από τον οποίο ο κάθε φοιτητής και φοιτήτρια μπορεί να καταθέσει τις ανησυχίες, παρατηρήσεις και ερωτήσεις προς τους καθηγητές! Μπορεί να προτείνει ο ίδιος τα θέματα που οι εκπρόσωποι μας θα καταθέσουν στα αρμόδια όργανα διοίκησης καθορίζοντας σε μεγάλο βαθμό την agenda των φοιτητικών θεμάτων.

Μέσα από την πλατφόρμα επικοινωνίας δίνετε πλέον σε κάθε φοιτητή η δυνατότητα να καταθέσει τον προβληματισμό του,να γνωστοποιήσει ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο ίδιος στον μικρόκοσμο του Πανεπιστημίου καθώς και να καταθέσει προτάσεις και ιδέες για το τμήμα, για το πρόγραμμα σπουδών, την σίτιση, την στέγαση των φοιτητών, τα προσφερόμενα μαθήματα, τον εξοπλισμό και τα επαγγελματικά μας δικαιώματα.

Μέσα από την υλοποίηση του διαδικτυακού τόπου kaneprotasi.wordpress.com δίνουμε δύναμη στην φωνή μας!

Η φωνή των φοιτητών πλέον ακούγεται ξεκάθαρα!

Εκσυγχρονίζουμε τον τρόπο επικοινωνίας μας και παρέχουμε ένα βήμα σε κάθε φοιτητή να εκφέρει γνώμη για τα προβλήματα που ταλανίζουν την Ανώτατη Εκπαίδευση στην Ελλάδα.

Εγκαινιάζουμε νέα δεδομένα στην φοιτητική εκπροσώπηση τόσο σε επίπεδο Τμήματος όσο και σε επίπεδο Πανεπιστημίου.

Κατέθεσε μας την δική σου πρόταση στο e-mail:
kaneprotasi@gmail.com

Ο Σύλλογος Φοιτητών Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης Συνεχίζει να Τυπώνει Φουτεράκια για την Οικονομική του Ενίσχυση!!!

69450_4922332344533_1155981494_n

Ο Σύλλογος Φοιτητών Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης συνεχίζει την προσπάθεια που είχε ξεκινήσει μετά από πρόταση της ΔΑΠ Π.Ε να τυπώνει φουτεράκια με στόχο την οικονομική του ενίσχυση.Η πρωτοβουλία αυτή ξεκίνησε πριν μερικούς μήνες αλλά τα αποτελέσματα δεν άργησαν να φανούν.Ήδη το ποσό που έχει μαζευτεί είναι αρκετά υψηλό σκεπτόμενοι την δύσκολη οικονομικά περίοδο που διανύουμε, όπως μεγάλη είναι και η θέληση των φοιτητών και όχι μόνο όλων των ετών για την απόκτηση ενός.

Υπενθυμίζουμε λοιπόν σε κάθε ενδιαφερόμενο πως τα φουτεράκια διατίθενται σε όλα τα μεγέθη και σε μια πολύ μεγάλη γκάμα χρωμάτων.Μπορείτε να τα προμηθευτείτε μετά από συνεννόηση με την Πρόεδρο του Συλλόγου Πολιτικής Επιστήμης!!!

Κοπή Πίτας από την ΔΑΠ Πολιτικής Επιστήμης στο BARCODE!!!

277080_536464599704880_1655400255_nΌπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος θα πραγματοποιηθεί η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας από την ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Πολιτικής Επιστήμης που αλλού στο μέρος όπου έχει καθιερωθεί πλέον αυτό το γεγονός στο BARCODE!

Ελάτε να διασκεδάσουμε στο πάρτυ που θα ακολουθήσει απολαμβάνοντας άφθονη βασιλόπιτα και όχι μόνο!Ελάτε να περάσουμε όπως μόνο η ΔΑΠ Πολιτικού ξέρει!Τον τυχερό που θα κερδίσει το φλουρί τον περιμένει δώρο-έκπληξη!

Να είστε λοιπόν ΟΛΟΙ εκεί την Τρίτη 29 Ιανουαρίου στις 7:00 το απόγευμα στον BARCODE!!!!

MHN TO ΧΑΣΕΤΕ!!!

Blog στο WordPress.com.

ΠΑΝΩ ↑