Ανακοίνωση από την Διοίκηση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας αναφορικά με τον Εύδοξο!

Για να δείτε την παραπάνω ανακοίνωση πατήστε εδώ !

Advertisements

Ενδεικτικές Σημειώσεις για όλα τα μαθήματα του εξαμήνου!!!

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως υπάρχουν διαθέσιμες ενδεικτικές σημειώσεις για τα μαθήματα των εξαμήνων  Β-Δ τις οποίες μπορείτε να αποκτήσετε στέλνοντας στο e-mail σημειώσεων της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Πολιτικής Επιστήμης dappolitikou.simeiwseis@gmail.com.

Συγκεκριμένα τα μαθήματα:

Ά Έτος- ‘Β Εξάμηνο:

 1. Αγγλικά για Πολιτικούς Επιστήμονες Β
 2. Εισαγωγή στην Μεθοδολογία της Πολιτικής Επιστήμης (διαφάνειες)
 3. Περιγραφική Στατιστική
 4. Πολιτική Θεωρία 2
 5. Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη-Διεθνείς Παράμετροι

΄Β Έτος- ΄Δ Εξάμηνο:

 1. Αγγλικά για Πολιτικούς Επιστήμονες Δ
 2. Το Πολιτικό Σύστημα της Ε.Ε
 3. Πολιτικά Κόμματα
 4. Κράτος και Κρατικές Πολιτικές
 5. Πολιτική Θεωρία 4 ( Υπό επεξεργασία, θα είναι διαθέσιμες σε λίγες μέρες)

Μαθήματα Επιλογής:

 1. Δημόσιες Πολιτικές Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 2. Το Πολίτευμα των Η.Π.Α (Υπό επεξεργασία)
 3. Πολίτες, Ταυτότητες και Πολιτική στην Σύγχρονη Ελλάδα (διαφάνειες)

 

Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση

20120923-010454.jpg

«Δουλεύοντας για την Ευρωπαϊκή Ένωση αποκτάς ένα ανταγωνιστικό βιογραφικό»

Είστε Απόφοιτοι; Δηλώστε Συμμετοχή!

Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

http://ec.europa.eu/stages/index_en.htm

Διάρκεια: 5 μήνες Μ

ηνιαία αμοιβή: Nαι, 1100€

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 31 Ιανουαρίου / 31 Αυγούστου

Ημερομηνία έναρξης άσκησης: 1 Οκτωβρίου/1 Μαρτίου

 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο:

http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/en/007cecd1cc/Traineeships.html

Διάρκεια: 5 μήνες

Μηνιαία αμοιβή: Ναι, 1200€

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 15 Μάιου/ 15 Οκτωβρίου

Ημερομηνία έναρξης άσκησης: 1 Οκτωβρίου/ 1 Μαρτίου

 

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

http://www.consilium.europa.eu/contacts/traineeships-office?lang=en

Διάρκεια: 5 μήνες

Μηνιαία αμοιβή: Ναι

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 31 Αυγούστου

Ημερομηνία έναρξης άσκησης:1 Φεβρουαρίου ή 1 Σεπτεμβρίου

 

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7008/

Διάρκεια: 5 μήνες Μηνιαία αμοιβή: Ναι

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 1 Οκτωβρίου/ 1 Μάιου

Ημερομηνία έναρξης άσκησης: 1 Μαρτίου/ 1 Οκτωβρίου

 

Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο:

http://eca.europa.eu/portal/page/portal/aboutus/workingatthecourtofauditors/Traineeship

Διάρκεια: 5 μήνες

Μηνιαία αμοιβή: Ναι, 1200€

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: δεν καθορίζεται

Ημερομηνία έναρξης άσκησης: δεν καθορίζεται

 

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή:

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.traineeships

Διάρκεια: 5 μήνες Μηνιαία αμοιβή: Ναι

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 30 Σεπτεμβρίου/31 Μαρτίου

Ημερομηνία έναρξης άσκησης:16 Φεβρουαρίου/16 Σεπτεμβρίου

 

Επιτροπή των Περιφερειών:

http://cor.europa.eu/en/about/traineeships/Pages/traineeships.aspx

Διάρκεια: 5 μήνες

Μηνιαία αμοιβή: Ναι, 1000€

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 30 Σεπτεμβρίου/31 Μαρτίου

Ημερομηνία έναρξης άσκησης: 16 Φεβρουαρίου/16 Σεπτεμβρίου

 

Ευρωπαϊκός Διαμεσολαβητής:

http://www.ombudsman.europa.eu/trainee/en/default.htm

Διάρκεια: 4 -12 μήνες

Μηνιαία αμοιβή: Ναι

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 30 Aπριλίου/ 31 Αυγούστου

Ημερομηνία έναρξης άσκησης: 1 Σεπτεμβρίου/ 1 Ιανουαρίου

 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα:

http://www.ecb.int/ecb/jobs/apply/html/index.en.html#howto

Διάρκεια: καθορίζεται στη θέση που προκηρύσσεται

Μηνιαία αμοιβή: Ναι, 950€ ή 1800€

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: καθορίζεται στη θέση που προκηρύσσεται

Ημερομηνία έναρξης άσκησης: καθορίζεται στη θέση που προκηρύσσεται

 

Εuropean Data Protection Supervisor:

http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/cache/off/EDPS/HR/traineeship

Διάρκεια: 5 μήνες

Μηνιαία αμοιβή: Ναι, 950€

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 1 Οκτωβρίου/ 1 Μαρτίου

Ημερομηνία έναρξης άσκησης: 1 Μαρτίου/ 1 Οκτωβρίου

Βρείτε περισσότερες ευκαιρίες για Πρακτική Άσκηση στα Θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

http://europa.eu/epso/discover/useful_links/index_en.htm#chapter3

ή στο http://europa.eu/about-eu/working-eu-institutions/graduates/index_en.htm

Πρακτική Άσκηση για γλωσσολόγους:

http://europa.eu/about-eu/working-eu-institutions/linguists/index_en.htm

Σημείωση: Απαραίτητη προϋπόθεση για να αιτηθεί κάποιος για Πρακτική Άσκηση στην ΕΕ, είναι να κατέχει πτυχίο πανεπιστημίου ή ισότιμο δίπλωμα. Σε ορισμένες περιπτώσεις γίνονται δεκτές και αιτήσεις από φοιτητές που βρίσκονται στο τελευταίο έτος των σπουδών τους, με προϋπόθεση να στείλουν όταν τους ζητηθεί, αποδεικτικό ότι έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο των σπουδών τους και σύντομα θα πάρουν το πτυχίο τους. Πρακτική Άσκηση σε εθελοντική βάση: http://europa.eu/about-eu/working-eu-institutions/students/index_en.htm

Βρείτε όλους τους επερχόμενους διαγωνισμούς πρόσληψης μόνιμου ή προσωρινού προσωπικού στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο: www.eu-careers.eu

 

 

Προκηρύξεις για Προσλήψεις σε Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς

proslipseis se eurwpaikous organismousΠροσλήψεις σε Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς ανακοίνωσαν με διαφορετικές προκηρύξεις διάφοροι Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί .Οι προσλήψεις αφορούν τους παρακάτω Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς .

 • Στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA)
 • Στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Λειτουργικής Διαχείρισης Συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής Ευρείας Κλίμακας στο χώρο της Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-Lisa).
 • Στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO)

Σύμφωνα με το Α.Π. 2709/4-4-2013 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α ΕΕ), o Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA) έχει προκηρύξει την κατάρτιση εφεδρικού πίνακα (reserve list) επιλογής για την πλήρωση θέσης υπαλλήλου Επιστημονικού Προσωπικού (Human Health Risk Assessment).
Πληροφορίες για τη θέση αυτή και για τη σχετική διαδικασία υποβολής αιτήσεων μπορούν να αναζητηθούν στον ακόλουθο σύνδεσμο:
http://echa.europa.eu/web/guest/about-us/jobs/open-positions
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την ανωτέρω θέση λήγει στις 3-5-2013.

Σύμφωνα με το Α.Π. 2873/10-4-2013 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α ΕΕ), ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Λειτουργικής Διαχείρισης Συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής Ευρείας Κλίμακας στο χώρο της Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-Lisa) έχει εκδώσει τις ακόλουθες προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων προσωρινών υπαλλήλων:

 • Technical Release Coordinator (Ref. #: eu-LISA/13/TA/FGIV/24.1)
 • Application Administrator (Ref.#: eu-LISA/13/TA/FGIV/25.1)
 • Application Administrator Assistant (Ref.#: eu-LISA/13/TA/FGIII/26.1)

Πληροφορίες για τις θέσεις αυτές και για τη σχετική διαδικασία υποβολής αιτήσεων μπορούν να αναζητηθούν στον ακόλουθο σύνδεσμο:

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τις ανωτέρω θέσεις λήγει στις 2-5-2013.

Σύμφωνα με το Α.Π. 2892/11-4-2013 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α ΕΕ), η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) έχει εκδώσει τις ακόλουθες προκηρύξεις Ανοιχτών Διαγωνισμών για την πλήρωση θέσεων διοικητικών υπαλλήλων:

 • EPSO/AD/250/13 ADMINISTRATORS (AD6) – Food Safety (Policy and Legislation)
 • EPSO/AD/251/13 ADMINISTRATORS (AD 7) – Food Safety (Audit, Inspection and Evaluation)

Πληροφορίες για τις θέσεις αυτές και για τη σχετική διαδικασία υποβολής αιτήσεων μπορούν να αναζητηθούν στους ακόλουθους σύνδεσμους:

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τις ανωτέρω θέσεις λήγει στις 22-5-2013.

Πυρά κατά αυτοκινήτου καθηγητή Πανεπιστημίου στο Ηράκλειο Κρήτης

D418F4917060F75C1F53F0DBCE02C355Στόχος αγνώστων έγινε τα ξημερώματα το αυτοκίνητο καθηγητή του Πανεπιστημίου Κρήτης, στο Ηράκλειο Κρήτης.
Το περιστατικό σημειώθηκε στις 4 το πρωί στην περιοχή Κορώνη Μαγαρά του Ηρακλείου.
Το αυτοκίνητο το οποίο ήταν σταθμευμένο κάτω από το σπίτι του καθηγητή δέχθηκε επίθεση με κυνηγετική καραμπίνα με αποτέλεσμα να καταστραφούν τα τζάμια του.
Στο σημείο της επίθεσης εντοπίσθηκαν δύο κάλυκες, ενώ η υπόθεση ερευνάται από την Αστυνομία.

 

Πηγή skai.gr

ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Πολιτικής Επιστήμης: Μια Ιδέα, μια Παρέα, μια Φωνή αλλά και ένας Τρόπος Ζωής και Πολιτικής Έκφρασης!

534918_4801226586267_1413743192_nΤέσσερις μέρες μετά τις εκλογές και το συναίσθημα που ζήσαμε ακόμα να φύγει από το μυαλό μας, τις σκέψεις μας, τα χείλια μας. Είναι τόσο όμορφο και παράλληλα τόσο σημαντικό για εμάς αυτό που διεκδικήσουμε και τελικά καταφέραμε να κερδίσουμε στις 17 Απριλίου. Είναι σημαντικό που, όλη η κούραση αυτόν τον καιρό, όλες οι προσπάθειες μας να κρατήσουμε το Τμήμα σε ένα καλό επίπεδο, όλος μας ο αγώνας για να διασφαλίσουμε το καλύτερο για τους φοιτητές τελικά είχε απήχηση και θετικό αντίκτυπο από τους φοιτητές, οι οποίοι απέδειξαν για ακόμη μια φορά ποια είναι η παράταξη που προσπαθεί, διεκδικεί  δουλεύει, αγωνίζεται για ένα καλύτερο Πολιτικό για ένα καλύτερο Πανεπιστήμιο.

Η ψήφος-στήριξη σε αυτές τις εκλογές ήταν κάτι παραπάνω από μια ψήφος συμμετοχής, αποτέλεσε ψήφο εμπιστοσύνης προς τα πρόσωπα μας, προς το όραμα μας για ένα σύγχρονο Πανεπιστήμιο, για ένα σύγχρονο Τμήμα το οποίο θα ανταποκρίνεται σε όλα τα προβλήματα που ενδέχεται να αντιμετωπίσει ο κάθε φοιτητής, ένα Πανεπιστήμιο το οποίο θα έχει ψηλά τον μέσο φοιτητή, πολεμώντας για ένα πτυχίο με αξία, ένα πτυχίο με Μέλλον στην αγορά εργασίας. Στις 17 Απριλίου οι φοιτητές υποστήριξαν το Μέλλον και όχι το Παρελθόν, υποστήριξαν την συμμετοχή και όχι την αποχή, υποστήριξαν την παράταξη που ενδιαφέρεται για την αναβάθμιση του Τμήματος και του Πανεπιστημίου και όχι τις παρατάξεις που πιστεύουν πως κάνουν πολιτική χωρίς προτάσεις, χωρίς πλάνο για ένα καλύτερο πανεπιστήμιο, πρεσβεύοντας επίσης πρακτικές που μόνο πολιτικές δεν μπορούν να εκφραστούν.

Είμαστε λοιπόν αυτό που πιστεύουμε, είμαστε οι ιδέες μας, είμαστε το όραμα μας. Η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Πολιτικής Επιστήμης είναι κάτι παραπάνω από μια πολιτική οργάνωση, είναι μια ΙΔΕΑ, μια ΠΑΡΕΑ, μια ΦΩΝΗ αλλά και ένας ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ και ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ, αυτό ήταν και αυτό θα συνεχίσει να είναι ξεπερνώντας κάθε εμπόδιο όποιο κι αν είναι το »χρώμα» του, παλεύοντας για ένα Πολιτικό με κύρος, ένα Πολιτικό με αξία, ένα Πολιτικό ανταγωνιστικό. Αυτό απέδειξαν ότι θέλουν και οι φοιτητές και για αυτό θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για μια ακόμα πιο δυνατή συνέχεια με περισσότερη δουλειά και θέληση.

Σας ευχαριστούμε για ακόμη μια φορά για την εμπιστοσύνη σας, σας υποσχόμαστε να μην σταματήσουμε εδώ και να συνεχίσουμε με τους ίδιους και ακόμα πιο υψηλούς ρυθμούς!

Blog στο WordPress.com.

ΠΑΝΩ ↑