Ανακοίνωση σχετικά με τα ΥΕΠ του κου Μανασάκη

IMG_2011 Continue reading «Ανακοίνωση σχετικά με τα ΥΕΠ του κου Μανασάκη»

Advertisements

Ανακοίνωση σχετικά με μαθήματα του κου Στεργίου

IMG_2012

Σας ενημερώνουμε πως τα μαθήματα του κου Στεργίου, δεν θα πραγματοποιηθούν αυτήν την εβδομάδα!

Για την αναπλήρωση τους θα ενημερωθείτε με σχετική ανακοίνωση εκ νέου.

Για να δείτε την επίσημη ανακοίνωση της γραμματείας πατήστε εδώ.

Ανακοίνωση σχετικά με μαθήματα της κας Βλαχάδη 

   
Σας πληροφορούμε πως τα μαθήματα της κας Βλαχάδη δεν θα πραγματοποιηθούν σήμερα, Τρίτη 29-09, όσο και αύριο, Τετάρτη 30-09. 

Θα πραγματοποιηθεί αναπλήρωση του ΥΕΠ «Κοινωνικός Αποκλεισμός των Μεταναστών και Πολιτικές ένταξης στην Ελλάδα», την Τετάρτη 7-10 και ώρα 09:00 έως 11:30 στην αίθουσα ΣΚΕ.

Επίσης, η Κα Βλαχάδη, καλεί σε συνέντευξη τους φοιτητές για το ΥΕΣ  «Πολιτισμική Ταυτότητα και Ευρωπαϊκή Ενοποίηση»,  την Τρίτη 6-10 και ώρα 12:00 έως 14:30 στην αίθουσα ΠΕ3.

Δείτε την επίσημη ανακοίνωση της γραμματείας του τμήματος μας εδώ

Ενημέρωση σχετικά με τις μεταγραφές 

  
Παρακάτω σας παρουσιάζουμε τους όρους και τις προϋποθέσεις των μεταγραφών, οπως αυτές αναγράφονται στο Φ.Ε.Κ. 76 Α/9-7-2015, που ισχύουν για το ακαδημαικό έτος 2015-6. 

• Προϋποθέσεις μετεγγραφής:

 1. Το κατά κεφαλήν εισόδημα των μελών της οικογένειας του δικαιούχου να είναι έως 3.000 ευρώ (μοριοδότηση: 5 μόρια)
 2. Το κατά κεφαλήν εισόδημα των μελών της οικογένειας του δικαιούχου να είναι έως 6.000 ευρώ (4 μόρια)
 3. Το κατά κεφαλήν εισόδημα των μελών της οικογένειας του δικαιούχου να είναι έως 9.000 ευρώ (3 μόρια)
 4. Ο δικαιούχος να είναι ορφανός και από τους δύο γονείς (3 μόρια)
 5. Ο δικαιούχος να είναι ορφανός από τον ένα γονέα (1 μόριο)
 6.  Ο δικαιούχος να είναι παιδί ανύπαντρης μητέρας (1 μόριο)
 7. Ο δικαιούχος να είναι μέλος πολύτεκνης οικογένειας (2 μόρια)
 8. Ο δικαιούχος να είναι μέλος τρίτεκνης οικογένειας (1 μόριο)
 9. Ο δικαιούχος να έχει γονείς ή αδέρφια που έχουν αναπηρία 67% και άνω (1 μόριο)
 10. Ο δικαιούχος να έχει αδερφό/-ή, προπτυχιακό φοιτητή, σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ που βρίσκεται σε διαφορετική πόλη από αυτή της μόνιμης κατοικίας του (1 μόριο)

 

• Σε περίπτωση ίσης μοριοδότησης, προτεραιότητα έχει ο δικαιούχος ο οποίος είχε τα περισσότερα μόρια στις πανελλήνιες.

• Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση μετεγγραφής για τις αντίστοιχες σχολές ή τμήματα έως και 2 διαφορετικών ΑΕΙ.

• Ο αριθμός των μετεγγραφομένων θα πρέπει να είναι ίσος με το 15% του αριθμού των εισαχθέντων στο τμήμα στο οποίο αιτούνται μετεγγραφής.

• Οι φοιτητές οι οποίοι μπορούν να πάρουν σίγουρα μετεγγραφή στην πόλη μόνιμης κατοικίας τους είναι όσοι:

 1. Έχουν αναπηρία (σωματική, διανοητική) 67% και άνω.
 2. Οι γονείς τους είναι θύματα τρομοκρατίας.

Ενώ, ΔΕΝ έχουν δικαίωμα μετεγγραφής οι φοιτητές που:

 1. Αιτούνται μετεγγραφής σε τμήμα του ίδιου ΑΕΙ/ΤΕΙ ή σε ΑΕΙ/ΤΕΙ που βρίσκεται στην ίδια περιφέρεια με αυτό στο οποίο σπουδάζουν
 2. Έχουν υπερβεί τα 4 χρόνια φοίτησης

 

Τέλος, όσοι φοιτητές δεν πάρουν τη μετεγγραφή έχουν δικαίωμα:

 1. Να τους εξασφαλιστεί, κατά προτεραιότητα, η στέγαση και σίτιση στο τμήμα που έχουν περάσει
 2. Να κάνουν 10% σε όποια σχολή επιθυμούν.

Ανακοίνωση σχετικά με αλλαγή του Ά ΥΠΟ του κου Γεωργαντά.

  

  
Σας πληροφορούμε, πως το Ά ΥΠΟ μάθημα του κου Γεωργαντά, «Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη Ι- Εσωτερικές Παράμετροι», θα πραγματοποιείται από αυτή τη Τετάρτη, 30/09 και κάθε Τετάρτη και ώρα 14:30-17:30 στην αίθουσα ΣΚΕ.

Το αυριανό μάθημα δεν θα πραγματοποιηθεί, καθώς μετατίθεται για την Τετάρτη. 
Δείτε την επίσημη ανακοίνωση της γραμματείας εδώ.

Ανακοίνωση σχετικά με τα μαθήματα του κου Νουτσόπουλου!

Σας πληροφορούμε, πως τα μαθήματα του κου Νουτσόπουλου που ήταν προγραμματισμένα για σήμερα, Δευτέρα  28/09 και για αύριο, Τρίτη 29/09, δεν θα πραγματοποιηθούν.

Η αναπλήρωση του Ά ΥΠΟ «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Ι», θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 14/10 και ώρα 08:30-11:30 στην αίθουσα ΣΚΕ.

Για την αναπλήρωση του ΥΕΣ του κου Νουτσόπουλου, θα βγει εκ νέου ανακοίνωση.

Δείτε την επίσημη ανακοίνωση εδώ.

Μεταφορά της υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ / Τομέας Νεολαία, από το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.)

image

Στο πλαίσιο του αναγκαίου εξορθολογισμού πόρων και δαπανών και με σκοπό την αποτελεσματική εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ 2014-2020 από έναν ενιαίο φορέα, αποφασίστηκε η μεταφορά της υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+/Τομέας Νεολαία, από το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), σύμφωνα με την αρ. 105131/Η1/01-07-2015 (ΦΕΚ 1404/τ.Β΄/07-07-2015) Υπουργική Απόφαση. Το Ι.Κ.Υ. είναι ένας φορέας με συσσωρευμένη εμπειρία τριών συνεχόμενων δεκαετιών στη διαχείριση των προηγούμενων γενεών ευρωπαϊκών προγραμμάτων για την εκπαίδευση και την κατάρτιση (Erasmus, Lingua, Σωκράτης Ι και ΙΙ, LifelongLearningProgramme– LLP) και είναι ήδη αρμόδιο από το 2014 για την υλοποίηση των υπολοίπων τομέων του Erasmus+ για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και τον αθλητισμό.

Δυνάμει της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης, το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ως Εθνική Αρχή του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+, είναι αρμόδιο για το συντονισμό των απαιτούμενων ενεργειών μεταφοράς από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. στο Ι.Κ.Υ. των ανοικτών σχεδίων προγραμμάτων, ταμειακών διαθεσίμων, στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού, καθώς και λοιπών εκκρεμοτήτων που απορρέουν από οδηγίες και διατάξεις της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Έως την ολοκλήρωση της εν λόγω διαδικασίας και της θέσης του Ι.Κ.Υ. σε πλήρη ετοιμότητα για την ανάληψη της υλοποίησης του Erasmus+ / τομέας Νεολαία, κρίνεται εύλογη και αναγκαία η αναστολή υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο του 3ου γύρου (R3) με καταληκτική ημερομηνία την 1η Οκτωβρίου 2015 και για τις τρεις Βασικές Δράσεις (Βασική Δράση 1: Κινητικότητα των ατόμων στον τομέα της νεολαίας, Βασική Δράση 2: Στρατηγικές συμπράξεις στον τομέα της νεολαίας, Βασική Δράση 3: Συνεδρίαση μεταξύ των νέων και των υπευθύνων για τη λήψη αποφάσεων στον τομέα της νεολαίας). Ειδικότερα, γνωστοποιείται στους ενδιαφερόμενους φορείς από την Ελλάδα ότι δεν θα έχουν τη δυνατότητα υποβολής αιτήσεων (R3) στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., το οποίο έχει παύσει να λειτουργεί ως αρμόδια Εθνική Μονάδα Συντονισμού. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς, προκειμένου να υλοποιήσουν δράσεις στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+/ τομέας Νεολαία, έχουν τη δυνατότητα να αναζητήσουν και να αναπτύξουν συνεργασίες για την υποβολή αιτήσεων υπό το συντονισμό αλλοδαπού φορέα, με καταληκτική ημερομηνία την 1η Οκτωβρίου 2015.

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων βρίσκεται σε διαρκή συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με σκοπό την ταχύτερη δυνατή επαναφορά υλοποίησης του προγράμματος από τη νέα ενιαία Εθνική Μονάδα Συντονισμού – Ι.Κ.Υ για ολόκληρο το Πρόγραμμα ERASMUS+.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να επικοινωνούν με την Δ/νση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων – Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Προγραμμάτων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση programs@minedu.gov.gr.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΣΑΠΗΣ

Χαλαρώνουν τα capital controls για τους πρωτοετείς φοιτητές και σε όσους συμμετέχουν σε προγράμματα ERASMUS

imageΑ. Επιτρέπεται το άνοιγμα λογαριασμού όψεως ή καταθέσεως ή η προσθήκη συνδικαιούχου σε υφιστάμενο λογαριασμό, σε πρόσωπα που αποκτούν για πρώτη φορά την ιδιότητα του φοιτητή κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015−2016, εφόσον ο τόπος σπουδών είναι διαφορετικός από τον μέχρι τώρα τόπο μόνιμης κατοικίας τους, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υφίσταται άλλος διαθέσιμος λογαριασμός στο όνομά τους με την ιδιότητα του δικαιούχου ή συνδικαιούχου.

Για την πιστοποίηση της φοιτητικής ιδιότητας, απαιτείται βεβαίωση εγγραφής από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, Κολλέγιο, Κέντρο Ελευθέρων Σπουδών, Κέντρο Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης ή σχολή επαγγελματικής κατάρτισης ή μαθητείας.

Β. Ομοίως, επιτρέπεται το άνοιγμα λογαριασμού όψεως ή καταθέσεως σε φοιτητές που κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015−2016 θα συμμετέχουν σε προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών ERASMUS και η ύπαρξη λογαριασμού αποτε− λεί προϋπόθεση για την καταβολή της προβλεπόμενης αποζημίωσης, εφόσον δεν υπάρχει άλλος διαθέσιμος λογαριασμός. Για την πιστοποίηση της συμμετοχής τους στα εν λόγω προγράμματα απαιτείται η σχετική βεβαίωση της σχολής φοίτησης.

Τα παραπάνω προβλέπει Πράξη Νομοθετικού περιεχομένου.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΦΕΚ

Δημιουργήστε ένα δωρεάν ιστότοπο ή ιστολόγιο στο WordPress.com.

ΠΑΝΩ ↑