Παράταση εγγραφών σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ

Από το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι παρατείνονται οι εγγραφές των εισαχθέντων στα τμήματα και τις σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 μέχρι και τις 14 Οκτωβρίου

Advertisements

Κανονικά θα αρχίσουν την Δευτέρα οι εγγραφές!

Κανονικά θα ξεκινήσουν το πρωι της Δευτέρας οι εγγραφές στο τμήμα Πολιτικής Επιστήμης όπως και στα υπόλοιπα τμήματα της Πανεπιστημιούπολης του Γάλλου καθώς το συντονιστικό της κατάληψης αποφάσισε να δεχτεί τους διοικητικούς υπαλλήλους στο χώρο του Πανεπιστημίου. Η εξέλιξη αυτή μας βρίσκει απόλυτα ικανοποιημένους καθώς θα ήταν μεγάλο πλήγμα εκατοντάδες φοιτητές να ταλαιπωρηθούν απο την πρώτη κιόλας μέρα άδικα.

Παρακάτω σας παραθέτουμε ακριβώς το κείμενο που αναρτήθηκε στο blog που δημιουργήθηκε για την καλύτερη ενημερωη και τον συντονισμό της κατάληψης:

«Οι εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών θα διενεργούνται κανονικά στην κατειλημμένη Πανεπιστημιούπολη Γάλλου από 12/9. Ως εκ τούτου καλούμε τους διοικητικούς υπαλλήλους στο χώρο του Πανεπιστημίου για τις εγγραφές.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία»

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Κάθε εισαγόμενος φοιτητής για την εγγραφή του πρέπει να καταθέσει :

Το απολυτήριο του σχολείου από το οποίο αποφοίτησε.
Επικυρωμένη φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας.
Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86.
Έξι όμοιες φωτογραφίες.

Αύριο ανακοινώνονται οι βάσεις – Δικαιολογητικά εγγραφής πρωτοετών

Για την εγγραφή τους οι επιτυχόντες ή νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, καταθέτουν στη γραμματεία της σχολής ή του τμήματος τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

Αίτηση για εγγραφή.

Τίτλο απόλυσης: απολυτήριο ή πτυχίο ή αποδεικτικό του σχολείου αποφοίτησης ή νομίμως κυρωμένο αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο των τίτλων αυτών.

Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη σχολή ή τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα.

Έξι (6) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.

Εκτός των παραπάνω, και μόνο όσοι πέτυχαν από το Γενικό Λύκειο (90% και 10%) και ΕΠΑΛ – ΟΜΑΔΑ Β΄ (90% και 10%) υποβάλλουν και νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης πρόσβασης.

Κατά την προσέλευσή τους για εγγραφή, οι εισαχθέντες πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική ταυτότητα ή άλλο δημόσιο έγγραφο, από το οποίο να αποδεικνύονται τα ονομαστικά τους στοιχεία και η ακριβής ημερομηνία γέννησης.

Τονίζεται ότι από φέτος οι εισαχθέντες φοιτητές δεν υποχρεούνται να υποβάλλονται σε ακτινολογικές, παθολογικές και δερματολογικές εξετάσεις.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση οι εισαχθέντες μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος τους.

Επισημαίνεται, ιδιαίτερα, ότι όλοι οι νεοεισαχθέντες πρέπει να φροντίσουν για την έγκαιρη εγγραφή τους στις προθεσμίες που θα ανακοινωθούν και σύμφωνα με το ειδικότερο πρόγραμμα κάθε Σχολής ή Τμήματος.

Όσοι δεν θα εγγραφούν στο οριζόμενο χρονικό διάστημα, χάνουν οριστικά το δικαίωμα εγγραφής τους.

Τι θα σου δοθεί από την Γραμματεία;

Την ημέρα της εγγραφής σας θα πάρετε από τη Γραμματεία μια βεβαίωση σπουδών για κάθε νόμιμη χρήση, φοιτητικό «πάσο» και ειδικά για τα αγόρια το ειδικό πιστοποιητικό για την αίτηση αναβολής στράτευσης.

Η Βεβαίωση σπουδών (ή εγγραφής):
Μετά την εγγραφή, μπορεί να χρειαστείτε μια βεβαίωση σπουδών για να την καταθέσετε στον ασφαλιστικό σας φορέα, στη ΔΟΥ (Εφορία) ή όπου αλλού χρειάζεται η οικογένειά σας. Σε περίπτωση που χρειάζεστε περισσότερες από μια, μπορείτε να φωτοτυπήσετε την αρχική και να την επικυρώσετε σε οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία ή ΚΕΠ. Γι’ αυτό, χρήσιμο είναι να φυλάξετε την πρωτότυπη και απλά να την αναπαραγάγετε κάθε φορά.

Το πάσο είναι μια κάρτα που σας δίνει τη δυνατότητα:
να έχετε φθηνά εισιτήρια στις δημόσιες συγκοινωνίες (λεωφορεία, πλοία, τρένα, μετρό κλπ.) και σε διάφορους πολιτιστικούς και αθλητικούς χώρους και δρώμενα (κινηματογράφους, θέατρα, μουσεία, αγώνες κλπ.)
να τρώτε δωρεάν στο εστιατόριο της σχολής.

Πιστοποιητικό για την αίτηση αναβολής στράτευσης
Τα αγόρια που δεν έχουν ολοκληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, αφού εγγραφούν στο Πανεπιστήμιο, μπορούν να πάρουν αναβολή στράτευσης μέχρι την ολοκλήρωση των σπουδών τους. Η αναβολή μπορεί να δοθεί μέχρι και το 28ο έτος της ηλικίας για προπτυχιακές σπουδές στα Α.Ε.Ι. Για να πάρετε την αναβολή στράτευσης, πρέπει μετά την εγγραφή σας να καταθέσετε στο αρμόδιο στρατολογικό γραφείο ένα Πιστοποιητικό Στρατολογίας που θα σας δώσει η Γραμματεία. Το μόνο που θα χρειαστεί είναι μια αίτηση στη Γραμματεία (εκεί θα βρείτε έτοιμο έντυπο αίτησης) και το Πιστοποιητικό θα εκδοθεί άμεσα – εφόσον μας είναι γνωστός ο αριθμός μητρώου αρρένων .

Blog στο WordPress.com.

ΠΑΝΩ ↑