Ανακοίνωση για το Β´ ΥΠΟ του κυρίου Παπαδάκη

image Continue reading «Ανακοίνωση για το Β´ ΥΠΟ του κυρίου Παπαδάκη»

Advertisements

Διάλεξη κυρίου Αντωνίου Χουρδάκη στο πλαίσιο του Β´ ΥΠΟ “Ποιοτικές Μέθοδοι ‘Ερευνας στις κοινωνικές επιστήμες ” του κυρίου Παπαδάκη

image Continue reading «Διάλεξη κυρίου Αντωνίου Χουρδάκη στο πλαίσιο του Β´ ΥΠΟ “Ποιοτικές Μέθοδοι ‘Ερευνας στις κοινωνικές επιστήμες ” του κυρίου Παπαδάκη»

Διάλεξη κυρίου Α-Ι. Δ. Μεταξά στο πλαίσιο του μαθήματος ΥΕΣ “Πολυπολιτισμικότητα και Δημόσιες Πολιτικές” του κυρίου Παπαδάκη

image Continue reading «Διάλεξη κυρίου Α-Ι. Δ. Μεταξά στο πλαίσιο του μαθήματος ΥΕΣ “Πολυπολιτισμικότητα και Δημόσιες Πολιτικές” του κυρίου Παπαδάκη»

Blog στο WordPress.com.

ΠΑΝΩ ↑