Προθεσμίες Κατάθεσης Αίτησης και Δικαιολογητικών για Σίτιση και Στέγαση Πρωτοετών Φοιτητών- Αίτηση- Υπεύθυνη Δήλωση

Για να δείτε την ανακοίνωση από την φοιτητική μέριμνα πατήστε εδώ , για την αίτηση σίτισης-στέγασης πατήστε εδώ. Την υπεύθυνη δήλωση μπορείτε να την βρείτε εδώ.

Για οτιδήποτε χρειαστείτε είμαστε στην διάθεση σας.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα παρακάτω e-mail:

  1. dapndfk.polep.reth@gmail.com
  2. dappolitikou.simeiwseis@gmail.com
  3. ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Πολιτικής Επιστήμης (Αναζητήστε μας στο επίσημο μας FB Group)
  4. Dappolitikou.wordpress.com (Η επίσημη ιστοσελίδα μας, εμπλουτισμένη με όλες τις ενημερώσεις του Τμήματος και του Πανεπιστημίου)

ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΔΥΝΑΜΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ…

Advertisements

14-21 Οκτωμβριου οι Εγγραφές των Πρωτοετών Φοιτητών στις Κοινωνικές Σχολές

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως οι εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών στις Κοινωνικές Σχολές του Ρεθύμνου όπως αποφασίστηκε στην Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Διοικητικού Προσωπικού Π.Κ της παρασκευής 4 Οκτωβρίου, θα πραγματοποιηθούν από 14-21 Οκτωβρίου σε ώρες που θα ανακοινωθούν από τις ιστοσελίδες των Τμημάτων.Σε περίπτωση συνέχισης της απεργίας και μετά τις 14/10, οι γραμματείες θα ανοίξουν με μέριμνα και περιφρούρηση των απεργών για να πραγματοποιήσουν μόνο τις εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών.
Μόλις ανακοινωθούν οι ώρες θα σας ενημερώσουμε με ανακοίνωση μας!

ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ!!!
ΠΡΩΤΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ!!!

Συμβουλές για τους φοιτητές για μίσθωση κατοικίας

RETHYMNO (1)
Η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Πολιτικής Επιστήμης συγχαίρει θερμά, τους νέους σπουδαστές, που πέτυχαν την εισαγωγή τους, σε κάποιο Α.Ε.Ι. και Α.Τ.Ε.Ι. Οι νέοι αυτοί ανοίγουν…
μια καινούρια σελίδα, στη ζωή τους, γεμάτη ελπίδες, ομορφιά, γνώση, εμπειρίες αλλά και προβλήματα. Το πρώτο πρόβλημα, για όσους πέτυχαν, σε σχολές, μακριά, από την πατρική κατοικία, είναι η στέγη. Για την εύρεση κατοικίας, υπάρχουν, σε κάθε πόλη, μεσιτικά γραφεία, αγγελίες, ιστοσελίδες, ενοικιαστήρια, ανακοινώσεις κ.λπ. Καλό θα ήταν να ξεκινήσουμε, από τις τοπικές εφημερίδες, να αξιολογήσουμε τις μικρές αγγελίες που υπάρχουν, στους ειδικούς πίνακες ανακοινώσεων των σχολών, να επισκεφτούμε μεσιτικά γραφεία, να κάνουμε μια βόλτα στην πόλη.
Σε κάθε περίπτωση, όμως, ψάχνοντας, για σπίτι, πρέπει να γνωρίζουμε:

-Τα σπίτια, στο κέντρο των πόλεων, είναι κατά κανόνα παλαιότερα και πιο ακριβά, σε σχέση, με αυτά, που βρίσκονται, εκτός κέντρου.
-Ελέγχουμε την τοποθεσία του σπιτιού, τη γειτονιά και τι μας παρέχει αυτή (supermarket, τράπεζες, τακτική αστική συγκοινωνία, πρόσβαση στην πανεπιστημιούπολη κ.λπ.).
-Ελέγχουμε, καλά, το σπίτι, για να διαπιστώσουμε τυχόν βλάβες και να τις επισημάνουμε, στον ιδιοκτήτη, ώστε να τις διορθώσει, πριν αρχίσουμε να κατοικούμε, στο σπίτι.
-Μεγάλη προσοχή χρειάζεται, όταν αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις, με τον ιδιοκτήτη, για την ενοικίαση του σπιτιού.

Πρέπει να γνωρίζουμε:
-Στις μισθώσεις κατοικιών, το ύψος του μισθώματος διαμορφώνεται, ελεύθερα και δεσμεύει και τις δύο πλευρές.
-Η μίσθωση κατοικίας ισχύει, τουλάχιστον για τρία χρόνια και αν ακόμα έχει συμφωνηθεί μικρότερος ή αόριστος χρόνος.
-Αν ο συμβατικός χρόνος έχει καθοριστεί μικρότερος της τριετίας και δεν υπάρχει συμφωνία αναπροσαρμογής του μισθώματος, για τον υπόλοιπο χρόνο, το καταβαλλόμενο μίσθωμα αυξάνεται, ετησίως, κατά ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του τιμαρίθμου του κόστους ζωής, που δίνει η Τράπεζα της Ελλάδος, για τους αμέσως προηγούμενους δώδεκα (12) μήνες.
-Η μίσθωση ορισμένου χρόνου λήγει, μόλις περάσει το διάστημα αυτό, χωρίς να απαιτείται τίποτε άλλο. Μάλιστα, θεωρείται ότι ανανεώνεται, για αόριστο χρόνο, όταν, μετά την παρέλευση του συμφωνημένου χρόνου, ο μεν ενοικιαστής εξακολουθεί να χρησιμοποιεί την κατοικία, ο δε ιδιοκτήτης δεν εναντιώνεται.
-Η μίσθωση αόριστης διάρκειας, μετά την παρέλευση της τριετίας, λήγει, με καταγγελία του ιδιοκτήτη ή του ενοικιαστή.
-Το ενοίκιο καταβάλλεται την ημερομηνία, που έχουν συμφωνήσει ιδιοκτήτης και ενοικιαστής.
-Η καταβολή της εγγύησης δεν αποτελεί υποχρέωση του ενοικιαστή, που πηγάζει, από το νόμο, αλλά έχει επικρατήσει, ως μισθωτική συνήθεια.
-Δεν αποδεχόμαστε και δεν υπογράφουμε όρους, που δεν κατανοούμε ή με τους οποίους δε συμφωνούμε, απόλυτα. Σε πολλά συμβόλαια ενοικίασης, περιέχονται όροι δυσμενείς, για τους ενοικιαστές π.χ. «Εάν ο ενοικιαστής διακόψει τη μίσθωση, πριν τη συμφωνημένη λήξη της, υποχρεούται να καταβάλει όλα τα ενοίκια, μέχρι τη λήξη». Τέτοιους όρους τους διαγράφουμε.
-Ο ιδιοκτήτης έχει την υποχρέωση να παραδώσει, στον ενοικιαστή, την κατοικία κατάλληλη, για τη χρήση, που συμφωνήθηκε και να τη διατηρεί, κατάλληλα, κατά τη μίσθωση.
-Ο ιδιοκτήτης φέρει τα βάρη του ακινήτου.
-Ο ιδιοκτήτης αποδίδει, στον ενοικιαστή, τις αναγκαίες δαπάνες, που αυτός έκανε στο ακίνητο.
-Ο ενοικιαστής δεν ευθύνεται, για φθορές ή μεταβολές, που οφείλονται, στη συμφωνημένη χρήση.

Έτσι, μπορούμε να διεκδικήσουμε:

1) να αναλάβει ο ιδιοκτήτης την υποχρέωση να κάνει, με δικά του έξοδα, τις απαραίτητες επισκευές, στο σπίτι (π.χ. βάψιμο, επισκευή παραθύρων κ.λπ.), ώστε αυτό να είναι κατάλληλο, για να κατοικήσουμε, 2) να αναλάβει ο ιδιοκτήτης την υποχρέωση να επισκευάζει, με δικά του έξοδα, τις βλάβες, που θα προξενούνται, στο σπίτι, στα πλαίσια της συνηθισμένης, από εμάς χρήσης του. Φυσικά, ο ιδιοκτήτης δεν είναι υποχρεωμένος να αποκαθιστά ζημιές, που εμείς προκαλούμε, λόγω κακής χρήσης του σπιτιού. Αφού συμφωνήσουμε, υπογράφουμε, γραπτό μισθωτήριο συμβόλαιο και απαιτούμε αντίγραφο θεωρημένο, από την εφορία. Σε καμία περίπτωση, δεν αποδεχόμαστε προτάσεις για αποδείξεις ενοικίου ή συμφωνητικά, για ποσά διαφορετικά των πραγματικών. Γινόμαστε συνένοχοι, σε φοροδιαφυγή του ιδιοκτήτη.

Εμείς, από την πλευρά μας, ως ενοικιαστές, πρέπει να επιδείξουμε συνέπεια, ως προς την καταβολή των μισθωμάτων (= ενοικίων), την καλή χρήση του σπιτιού και την εφαρμογή των κανονισμών της οικοδομής. Η καθυστέρηση καταβολής των δαπανών κοινοχρήστων έχει τα ίδια αποτελέσματα καθυστέρησης του ενοικίου. Ο ενοικιαστής, κατά τη λήξη της μίσθωσης, έχει υποχρέωση να αποδώσει την κατοικία, στην κατάσταση, που την παρέλαβε.Προσοχή! Από 01.01.2008, το χαρτόσημο έχει καταργηθεί, για τις κατοικίες.

Ανακοινώθηκαν οι Βάσεις εισαγωγής-Άνοδος για το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης Κρήτης!

Βάσεις-2013-21
Ανακοινώθηκαν οι βάσεις εισαγωγής για το φετινό ακαδημαϊκό έτος 2013-2014, στις 10:00 σήμερα το πρωί.Γενικά,αναμενόμενη πτώση είχαμε σε αρκετά ΑΕΙ και ΑΤΕΙ, μειώσεις που έφτασαν μέχρι και 1000-1500 μόρια. Είχαμε άνοδο σε μερικές στρατιωτικές σχολές λόγω της επαγγελματικής τους αποκατάστασης, πάλι όμως σε λογικά πλαίσια.
Όσον αφορά τα »δικά» μας, το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης Κρήτης (Ρέθυμνο) είχε άνοδο σε αντίθεση με την περσινή χρονιά.

Αναλυτικά:
351 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΑΝ ΚΡΗΤΗΣ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 11.674 11.571 103 0,9%
351 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΑΝ ΚΡΗΤΗΣ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ HM (Βδ) 9.641 9.045 596 6,6%
351 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΑΝ ΚΡΗΤΗΣ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) 11.434 11.374 60 0,5%
351 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΑΝ ΚΡΗΤΗΣ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) 11.065 11.168 -103 -0,9%
351 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΑΝ ΚΡΗΤΗΣ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 6.874 7.797 -923 -11,8%

Άνοδο λοιπόν κατά 103 μόρια είχαμε στην σχολή μας (γενική κατηγορία), της τάξης του 0,9%, πράγμα πολύ ενθαρρυντικό για το μέλλον.

Ως ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Πολιτικής Επιστήμης συγχαίρουμε θερμά τους φετινούς εισαχθέντες και τους ευχόμαστε καλή αρχή!

Με την Διαμαντοπούλου συναντήθηκε ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρητης

Συνάντηση με τον πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης, Ευριπίδη Στεφάνου, είχε χθες 4.01.2012, η υπουργός Παιδείας, Αννα Διαμαντοπούλου.

Η κ. Διαμαντοπούλου συνεχάρη τον πρύτανη για τις δύο παγκόσμιες διακρίσεις του Πανεπιστημίου Κρήτης για το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011, καθώς βρίσκεται στα 200 πρώτα στον πίνακα κατάταξης του Πανεπιστημίου Leiden της Ολλανδίας και στα 500 πρώτα Πανεπιστήμια στον πίνακα κατάταξης του Times Higher Education.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν, επίσης, θέματα του Πανεπιστημίου Κρήτης!Δυστυχώς δεν υπάρχει καποια ενημέρωση για τα ακριβή θέματα που συζητήθηκαν…!

Προτάσεις προς την 114η Γενική Συνέλευση Τμήματος

Σας καταθέτουμε τις προτάσεις μας έτσι όπως τις καταθέσαμε στην Γενική Συνέλευση Τμήματος στις 14/12/2011.

1)Άμεση ανάρτηση της εξεταστέας ύλης όλων των μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου καθώς και σημειώσεις παραδόσεων απο όσους διδάσκοντες διανέμουν.
2)Διερεύνηση δυνατοτήτων έτσι ώστε τα υποχρεωτικά μαθήματα και τα επιλογής μαθήματα τα οποία απαρυθμουν μεγάλο όγκο εξεταζομενων φοιτητών να εξεταστούν σε μεγάλης χωρητικότητας αμφιθεατρα.
3) Αίτημα δημιουργίας e-mail του σύλλογου φοιτητών απο το webmail του τμήματος pol.soc.uoc.gr με σκοπό την κοινοποίηση του για άμεση επικοινωνία των διδασκόντων,της γραμματείας αλλα και των φοιτητών του τμήματος με τον συλλογο. Η διαχείρηση θα γίνεται αποκλειστικά απο το προεδρείο του συλλόγου.

Οι εκπρόσωποι φοιτητών

Νεβεσκιωτης Νικόλαος
Κουταντος Μυρωνας
Μπλατσου Κωνσταντινα
Μουτζουρη Δεσποινα

Σεμινάρια της Βιβλιοθήκης για τους πρωτοετείς φοιτητές

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κρήτης καλωσορίζει τους πρωτοετείς φοιτητές/τριες και τους ενημερώνει με ειδικά σεμινάρια που αφορούν τις έντυπες και τις ηλεκτρονικές συλλογές της, τις προσφερόμενες υπηρεσίες της και τους κανόνες λειτουργίας της.
Η συμμετοχή των φοιτητών είναι υποχρεωτική για την εγγραφή τους στη Βιβλιοθήκη και την απόκτηση δικαιώματος δανεισμού.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

ΡΕΘΥΜΝΟ – Κεντρική Βιβλιοθήκη

3 Οκτωβρίου – 26 Οκτωβρίου
ΔΕΥΤΕΡΑ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ :
«Βασική χρήση της Βιβλιοθήκης» : 9:30 – 11:15
«Χρήση του ηλεκτρονικού καταλόγου της Βιβλιοθήκης» : 11:30 – 12:45

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Πληροφόρησης και Εκπαίδευσης χρηστών ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά στα τηλ.: 28310 77844, 77817.

Ανακοίνωση για τους μη δικαιούχους δωρεάν κάρτα σίτισης!

Οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο οι οποίοι δεν είναι δικαιούχοι δωρεάν κάρτα σίτισης μπορούν να εκδώσουν στο εστιατόριο κάρτα επταημερου ή δεκαπενθήμερου στην οποία χρεώνονται την ημέρα με 1,98€.
Διαφορετικά η καθημερινή καταβολή ποσού ανα γεύμα και δείπνο ανέρχεται σε 3,00 + 3,00 € αντίστοιχα.

Δημιουργήστε ένα δωρεάν ιστότοπο ή ιστολόγιο στο WordPress.com.

ΠΑΝΩ ↑