Ανακοίνωση του κυρίου Κεσσόπουλου σχετικά με το ΥΕΠ

image
Σας ενημερώνουμε, ότι το ΥΕΠ «Πολιτικό Σύστημα» με τον κύριον Αλέξ. Κεσσόπουλο θα ξεκινήσει κανονικά την επόμενη Πέμπτη, 22 Φεβρουαρίου 2017, σύμφωνα με το πρόγραμμα.

Advertisements

Ανακοίνωση σχετικά με το ΥΕΠ του κυρίου Μανωλιτζά

cropped-image2.png
Σας ενημερώνουμε, ότι τη ∆ευτέρα, 19 ∆εκεμβρίου 2016 δεν θα γίνει παράδοση του ΥΕΠ «∆ημόσιες Πολιτικές» με τον κύριο Μανωλιτζά.

Η παράδοση του μαθήματος θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 15 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 08:30-11:30 στην αίθουσα ΠΕ.

Blog στο WordPress.com.

ΠΑΝΩ ↑